Home / Luar Negara • Master / Biasiswa Antarabangsa Universiti Amerika Kaherah (AUC) 2017 BIASISWA ANTARABANGSA UNIVERSITI AMERIKA KAHERAH (AUC) 2017

Biasiswa Antarabangsa Universiti Amerika Kaherah (AUC) 2017 – Tawaran biasiswa AUC daripada Institut Amerika Kaherah untuk pelajar Siswazah antarabangsa kini dibuka untuk permohonan.

Institut Amerika di Kaherah menawarkan bantuan kewangan biasiswa kepada pelajar-pelajar siswazah yang ada keperluan kewangan untuk menyambung belajar di peringkat Sarjana di Universiti Amerika Kaherah (The American University in Cairo – AUC)
Peringkat Pengajian: MastersSubjek kursus: Semua mata pelajaran yang ditawarkan oleh AUCWarganegara yang layak: Terbuka kepada semua warganegara.Penyedia: Universiti Amerika di Kaherah Tarikh tutup permohonan: 3 November 2016 Bentuk bantuan: Pembiayaan Separa Boleh diambil di: The American University in Cairo – AU
Kelayakan
  • Pemohon untuk Biasiswa AUC untuk pelajar siswazah 2017 harus menjadi calon ijazah.
  • Calon-calon sepatutnya mengemukakan permohonan untuk kemasukan di Institut Amerika di Kaherah dan menerima nombor ID AUC.
  • Pemohon perlu mempunyai keperluan kewangan.
  • Calon-calon tidak boleh berada dalam percubaan iaitu calon-calon yang tidak mempunyai CGPA kurang daripada 3.
Dokumen yang diperlukan
  • Calon-calon yang memohon Biasiswa AUC untuk Pelajar Siswazah 2017 perlu mengemukakan satu kenyataan rasmi gaji tahunan bersih pelajar atau pasangan mereka (salinan asal mungkin diperlukan atas permintaan).
  • Pemohon juga perlu mengemukakan penyata pendapatan tahunan bersih perniagaan yang paling terbaru atau klinik daripada CPA, hartanah kontrak sewa, dan bukti El Heyaza El Zeraia.
  • Calon-calon yang memohon Biasiswa AUC Untuk Pelajar Siswazah 2017 juga perlu mengemukakan penyata pinjaman atau ansuran, enrolmen dengan tuisyen tahunan untuk kanak-kanak atau pasangan di sekolah atau universiti, kontrak sewa rumah, laporan perubatan, premium insurans perubatan, kematian, dan sijil perceraian, dan membuktikan pinjaman pelajar, cuti tanpa gaji, dan penamatan kontrak pekerjaan.
Kaedah Permohonan
Untuk maklumat lanjut mengenai permohonan biasiswa ini, sila layari laman web rasmi biasiswa di pautan berikut:
https://www.aucegypt.edu/admissions/financial-affairs/financial-aid

Home / Berita / Biasiswa Sultan’s Scholar untuk 6 Pelajar Brunie BIASISWA SULTAN’S SCHOLAR UNTUK 6 PELAJAR BRUNIE

Biasiswa Sultan’s Scholar untuk 6 Pelajar Brunie – Enam pelajar dipilih menjadi penerima anugerah Biasiswa Sultan’s Scholar 2016.


BANDAR SERI BEGAWAN, 25 Sept – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menganugerahkan Biasiswa Sultan’s Scholar Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah kepada enam orang penuntut bagi sesi akademik 2016-2017 di Istana Nurul Iman, kelmarin.

Turut berkenan berangkat ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda ‘Abdul Malik, yang juga Pengerusi Lembaga Pentadbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah; dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda ‘Abdul Wakeel.