TAWARAN DAN PERMOHONAN SEKOLAH KAWALAN BAGI SESI TAHUN 2019

Tawaran dan Permohonan sekolah kawalan bagi sesi Tahun 2019 dibuka kepada calon-calon murid-murid UPSR tahun 2018 untuk membuat permohonan. ini adalah untuk sesi kemasukan ke Tingkatan 1 tahun 2019.


kementerian pendidikan Malaysia(KPM) memperlawa murid-murid yang mengambil UPRS tahun 2018 untuk membuat permohonan. bermula pada tahun 2018, permohonan online bagi kemasukan ke Sekolah Kawalan tidak lagi dibuka kepada umum, Permohonan mestilah melalui Borang Manual edaran pendidikan Negeri atau pun melalui sekolah rendah masing-masing.

Berikut adalah jenis sekolah kawalan yang terdapat di Malaysia

  1. Sekolah Kawalan / Sekolah Rancangan Khas (SRK)/ Sekolah Elit/ Sekolah Rancangan Khas Negeri (RKN)
  2. Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK)
  3. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA)
  4. Kelas Kawalan/ Kelas Premier
  5. Kelas Rancangan Khas (KRK)/Rancangan Khas Daerah (RKD)/ Sekolah Premier
  6. Kelas Aliran Agama (KAA)
Lihat Juga: