PERMOHONAN ONLINE BIASISWA CAGAMAS BERHAD 2020

Permohonan Online Biasiswa Cagamas berhad bagi tahun 2020, kini dibuka kepada yang mempunyai kelayakan. Mohonlah segera dan jadilah antara yang terawal untuk membuat permohonan bagi tahun 2019.


Biasiswa Camas berhad ini adalah salah satu bantuan pembiayaian bagi pengajian penuh kepada anak-anak Malaysia yang melanjutkan pengajian ke peringkat pengajian tinggi di Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia. dan ianya terbuka kepada semua yang mempunyai kelayakan untuk membuat permohonan.

Cagamas Berhad adalah sebuah perbadanan gadai janji Negara Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1986 bagi menggalakan penyebaran pemilikan rumah dan juga pertumbuhan bagi pasaran janji sekunder yang lebih luas di Malaysia. Dengan mengeluarkan sekuriti hutang untuk pembiayaian pembelian pinjaman perumahan daripada peminjam utama. Penyediaan kecairan pada kos yang munasabah kepada peminjam utama pinjaman perumahan menggalakkan pembesaran pembiayaan untuk rumah dengan kos yang lebih murah.

OBJEKTIF: Program Biasiswa Cagamas bertujuan untuk menjangkau rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan kewangan untuk meneruskan pendidikan mereka.

NILAI BIASISWA


 1. Sehingga RM10,000 setahun dalam kursus dan yuran lain termasuk yuran asrama, atau kos sebenar, yang mana lebih rendah;
 2. Sehingga RM2,000 elaun untuk alat bantu pembelajaran termasuk buku, komputer, alat tulis dan bahan lain setiap semester atau sehingga RM4,000 setahun;
 3. Sehingga maksimum RM6,000 elaun setahun atau RM500 sebulan;
 4. Tidak akan ada ikatan kepada biasiswa ini dan penerima tidak perlu membayar balik jumlah biasiswa yang dianugerahkan.
 5. Program Induksi
 6. Program induksi akan diberikan kepada semua penerima Anugerah Biasiswa Cagamas. Ini adalah untuk memastikan para penerima memahami mandat, visi, misi dan nilai-nilai Cagamas.
 7. Mentoring
 8. Setiap pemegang biasiswa akan diberikan “mentor” dari Pasukan Pengurusan Kanan dan Pasukan Pengurusan yang dipilih. Mentor berperanan untuk menyediakan bimbingan yang konsisten dan berterusan sepanjang tempoh program penerima bisaiswa. Ini adalah untuk memastikan bahawa para penerima biasiswa mempunyai sokongan yang diperlukan dan dapat memanfaatkan pengalaman mentor mereka.
 9. Ringkasnya, program ini akan merangkumi yuran dan elaun di atas hingga maksimum RM20,000 seorang setahun.

SYARAT-SYARAT

Biasiswa Cagamas akan ditawarkan setiap tahun kepada pemohon yang berjaya, untuk menjalani empat tahun pengajian siswazah di institut pengajian tinggi tempatan.

Notis tawaran untuk biasiswa ini dibuka untuk permohonan kepada semua pelajar Malaysia yang memerlukan pembiayaan. Pelajar yang telah memulakan pengajian peringkat ijazah sarjana mereka juga layak memohon dengan syarat mereka memenuhi keperluan-keperluan berikut:
 • Anda mestilah warganegara Malaysia berumur bawah 25 tahun (sehingga 1 Januari 2018) dan menjadi pelajar sepenuh masa;
 • Anda mesti mempunyai keputusan akademik yang baik dalam SPM / STPM atau setaraf (dengan kredit dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris);
 • Anda mestilah seorang pelajar sepenuh masa dan telah mendapat kemasukan ke mana-mana kursus yang berkaitan dengan bidang kajian yang disenaraikan di sini, yang telah diluluskan dan diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Negara (LAN), di sebuah kolej atau universiti di Malaysia seperti yang diluluskan oleh Cagamas;
 • Tidak berada dalam kedudukan untuk mengambil kursus tanpa bantuan kewangan atau anugerah;
 • Tidak boleh menerima mana-mana biasiswa, bantuan kewangan atau anugerah daripada mana-mana institusi, organisasi atau yayasan;
 • Tidak ditamatkan atau tidak lagi menerima sebarang biasiswa, bantuan kewangan atau anugerah lain daripada mana-mana institusi, organisasi atau yayasan, disebabkan tindakan tatatertib terhadap pemohon;
 • Permohonan hanya akan dipertimbangkan jika mereka memenuhi kriteria kelayakan; bidang pengajian khusus dan senarai kolej dan universiti yang diluluskan oleh Cagamas.
PRA-SYARAT

Senarai prasyarat termasuk:
 1. Gaji maksimum rumah tangga gaji tidak melebihi RM4,000. Adalah menjadi syarat untuk memberi maklumat mengenai pendapatan bagi pemohon dan / atau ibu bapa;
 2. Tawaran biasiswa akan tertakluk kepada penerimaan terma dan syarat perjanjian biasiswa dengan Cagamas.
 3. Penerima anugerah biasiswa diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian biasiswa termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mengekalkan ‘Purata Nilai Gred Kumulatif’ (CGPA) minimum 3.00 atau mencapai minimum ‘Kelas Kedua Atas’ dalam peperiksaan akhir.
SYARAT-SYARAT DITERUSKAN BIASISWA

Cagamas boleh menamatkan biasiswa atau mana-mana bahagian biasiswa, pada bila-bila masa sekiranya penerima biasiswa:
 1. Tidak dapat meneruskan pengajiannya, atas sebab apa pun;
 2. Gagal mencapai Purata Nilai Gred (PNG) dan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) 3.0 dalam mana-mana semester;
 3. Gagal untuk mengekalkan kelakuan yang selaras dengan peraturan dan peraturan yang ditetapkan oleh kolej atau universiti dan diletakkan pada percubaan; atau
 4. Melanggar mana-mana terma dan syarat perjanjian biasiswa Cagamas.
BIDANG TAJAAN.

Berikut disenaraikan kursus-kursus di bawah tajaan biasiswa ini:
 • Perakaunan
 • Perbankan / Perbankan Islam
 • Pentadbiran perniagaan
 • Kewangan / Kewangan Islam
 • Perbankan dan Pengurusan Kewangan
 • Ekonomi / Ekonomi Kewangan Antarabangsa
 • Statistik
 • Matematik
 • Sains Aktuari
 • Undang-undang / Hukum Syariah
 • Sains Komputer / Teknologi Maklumat
 • Sumber Manusia
 • Pengurusan Risiko
 • Bidang Berasaskan Teknologi yang berkaitan dengan Industri Kewangan
SENARAI KOLEJ ATAU UNIVERSITI YANG DILULUSKAN

INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AWAM

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Universiti Malaya (UM)
Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Universiti Malaysia Pahang (UMP)
Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
Universiti Putra Malaysia (UPM)
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Universiti Sains Malaysia (USM)
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Universiti Teknologi Mara (UiTM)
Universiti Utara Malaysia (UUM)

INSTITUT PENGAJIAN TINGGI SWASTA

Multimedia University (MMU)
Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK)
Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)
Universiti Selangor (UNISEL)
Tunku Abdul Rahman University College (TAR UC)


KAEDAH PERMOHONAN
 1. Muat turun borang permohonan melalui pautan di bawah.
 2. Anda boleh mengemukakan permohonan anda sebelum menerima penerimaan anda oleh salah satu daripada senarai kolej dan universiti yang diluluskan oleh Cagamas. Walau bagaimanapun, sebarang tawaran biasiswa akan bersyarat apabila anda memenuhi semua syarat yang diperlukan dan setelah memperoleh kemasukan ke salah satu program yang layak di salah satu kolej atau universiti yang diluluskan.
 3. Sila hantar borang permohonan anda yang lengkap secara pos dengan gambar berukuran pasport, fotokopi transkrip akademik dan / atau sijil akademik anda yang telah disahkan dan semua dokumen yang berkaitan selewat-lewatnya 25 Jun 2018 ke:

Human Capital & Administration Department
(Scholarship Programme)
Cagamas Berhad
Level 32, The Gardens North Tower
Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra
59200 Kuala Lumpur, Malaysia

Atau e-mel permohonan anda kepada: scholarship@cagamas.com.my
Hanya pemohon yang disenarai pendek akan diberitahu.
TARIKH TUTUP: akan dimaklumkan kelak

Permohonan online Biasiswa Cagamas boleh dibuat disini