Panduan dan Permohonan Kad Debit-i Bank Islam Visa PTPTN

Panduan dan Permohonan Kad Debit-i Bank Islam Visa PTPTN, ini adalah salah satu product terbaharu daripada PTPTN dan bekerjasama dengan Bank Islam, bagi mereka yang berumur 12 tahun dan mempunyai Akaun Simpanan atau Akaun Semasa(Qard) atau Akaun pelaburan Al-Awafar dengan Bank islam boleh membuat permohonan di mana-mana cawangan Bank Islam yang terdekat dengan anda.


Kad Debit-i Bank Islam Visa PTPTN ini mempunyai kegunaan seperti kad ATM bank biasa, selain daripada itu bagi mereka yang ini membuat semakan penyata akaun SSPN-i, anda juga boleh melakukan melalui mesin ATM dengan syarat Kad Debit-i Bank Islam Visa PTPTN hendaklah di link kan terlebih dahulu dengan akaun SSPN-i melalui kaunter Bank Islam.

Kad Debit-i Bank Islam Visa PTPTN boleh digunakan untuk perkara berikut:

1) Transaksi bayaran balik pinjaman PTPTN dan simpanan SSPN.

2) Deposit tunai, pengeluaran, pemindahan dana dan kemudahan lain yang ditawarkan di 1,100 Bank Islam ATM dan CDM di seluruh negara.

3) Pengeluaran tunai di lebih dari 2 juta ATM di dalam dan di luar negara yang mengandungi VISA dan MEPS.

4) Transaksi runcit di terminal Electronic Data Capture (EDC)/ terminal jualan (Point-of-Sale) di lebih dari 30 juta peniaga di seluruh dunia yang mempamerkan logo VISA.

5) Transaksi atas talian (tanpa kad) di peniaga atas talian di Malaysia dan di luar negara.


Kelebihan Kad Visa PTPTN

1) Memudahkan urusniaga ATM (pemindahan wang tunai, pemindahan deposit dan dana), urusniaga ‘Point of Sale’ (POS), transaksi dalam talian, pembayaran bil dan pemindahan dana ke akaun
SSPN-i

2) Ahli kad akan menikmati mata ganjaran Program ‘Loyalty’ Bank Islam TruRewards (TruPoints):


 • Ahli kad layak mendapatkan 1 (satu) TruPoints untuk setiap perbelanjaan runcit RM1 (satu) menggunakan kad yang dilakukan di Malaysia dan di luar negara.
 • TruPoints yang diperolehi akan terkumpul di dalam akaun TruRewards ahli kad.
 • TruPoints terkumpul akan ditebus secara automatik (tidak perlu dimohon) kepada e-baucar PTPTN (dalam gandaan RM10) dan dikreditkan terus ke akaun SSPN-i ahli kad pada bulan berikutnya.
 • Jika ahli kad tidak mempunyai akaun SSPN-i, e-baucar PTPTN yang ditebus akan dikreditkan ke dalam akaun pinjaman PTPTN ahli kad.
 • Sekiranya ahli kad bukan pendeposit SSPN-i atau peminjam PTPTN, ahli kad adalah dinasihatkan untuk membuka akaun SSPN-i bagi membolehkan mata ganjaran TruPoints dikreditkan ke dalam akaun tersebut.
 • Penebusan e-baucar PTPTN hanya sah dan diterima untuk akaun SSPN-i atau akaun pinjaman PTPTN milik ahli kad sahaja. TruPoints yang diperolehi daripada Kad Debit-i Bank Islam Visa PTPTN tidak boleh ditebus untuk barangan lain yang ditawarkan dalam program ’Loyalty’ Bank Islam TruRewards.

3)Kad ini berfungsi untuk pembayaran tanpa sentuh melalui Visa Paywave dan MCCS v2

4)Selamat & Terjamin - PIN diaktifkan.

5)Fleksibiliti dalam mengawal had perbelanjaan.

6)Diterima di seluruh dunia.

Lihat Juga:

Permohonan PTPTN pinjaman Pendidikan
Semakan Online SSPN-i/ SSPN-i Plus
Cara Membeli Pin PTPTN Online

TruPoints yang terkumpul dari penggunaan Kad Debit-i Bank Islam Visa PTPTN boleh ditebus untuk e-baucar PTPTN sahaja. Setiap 1,400 (satu ribu empat ratus) TruPoints boleh ditebus untuk e-baucar PTPTN bernilai RM10 (sepuluh).

Contoh:


E-baucar PTPTN hanya boleh dikreditkan ke dalam akaun SSPN-i sahaja dan ia secara automatik akan menjadi sebahagian deposit SSPN-i dan layak menikmati semua kelebihan seperti pelepasan cukai dan dividen.

Semasa tempoh promosi (dari 5/10/2018 hingga 4/4/2019), ahli Kad Debit-i Bank Islam Visa PTPTN layak mendapat mata ganjaran berganda, iaitu 2 (dua) TruPoints untuk setiap perbelanjaan RM1 (satu). Ini bermakna, setiap RM700 yang dibelanjakan, ahli kad akan mendapat e-baucar PTPTN bernilai RM10.

Maklumat lanjut mengenai Program ‘Loyalty’ TruRewards boleh didapati di laman sesawang
Bank Islam

ATAU dengan menghubungi Pusat Panggilan Bank Islam di 03-26 900 900

ATAU layari portal PTPTN; www.ptptn.gov.my -> Soalan Lazim -> Umum

PERMOHONAN KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN (KWAPM) BAGI SESI PERSEKOLAHAN 2019

Permohonan kumpulan wang amanah palajar miskin (KWAPM) bagi sesi persekolahan 2019. adalah salah satu bantuan yang diberikan oleh kementerian pendidikan Malaysia (KPM) kepada pelajar-pelajar miskin dari sekolah rendah dan sekolah menengah. Pihak sekolah akan mengenal pasti pelajar-pelajar yang berasal daripada keluarga yang miskin dan memerlukan bantuan kewangan. dan permohonan bagi KWAPM ini akan dilakukan oleh pihak sekolah.


Pengenalan KWAPM

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mengenalpasti bahawa antara faktor keciciran di kalangan murid sekolah adalah disebabkan kemiskinan. Untuk mengatasi masalah ini, KPM telah melaksanakan Dasar Pendidikan Wajib yang berkuatkuasa mulai Januari tahun 2003 di bawah Seksyen 29A, Akta Pendidikan 1996 [Akta 550] yang mewajibkan ibu bapa menghantar anak mereka ke sekolah mulai Darjah Satu (1). Selaras dengan pelaksanaan dasar ini, satu Tabung yang dinamakan “Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin” ditubuhkan untuk membantu ibu bapa yang tidak berkemampuan menghantar anak mereka ke sekolah. Berdasarkan Surat Ikatan Amanah yang telah diluluskan Kementerian Kewangan pada 10 April 2003, sumber kewangan Tabung KWAPM diperolehi daripada peruntukan kerajaan dan sumbangan pihak luar.ktif

Objektif utama Bantuan KWAPM ini adalah untuk memberi bantuan secara khusus kepada murid miskin warganegara Malaysia di sekolah kerajaan/bantuan kerajaan dari semua bangsa dan agama dengan harapan dapat mengelakkan keciciran, meningkatkan tahap pencapaian akademik serta menjana kecemerlangan pelajar secara menyeluruh.


JENIS DATA / STATUS KEMISKINAN

i. Data Sedia Ada (DSA-Permohonan Sekolah)
ii. eKASIH (Miskin dan Miskin Tegar)
iii. Data Murid Orang Asli (DMOA) (Miskin dan Miskin Tegar)

BANTUAN AM PERSEKOLAHAN (BAP)

Sekolah Rendah = RM100 setahun
Sekolah Menengah = RM150 setahun

* Bantuan Am Persekolahan meliputi pakaian seragam sekolah, peralatan sekolah dan lain-lain keperluan persekolahan murid.

KELAYAKAN

 • Pelajar warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Rendah/Menengah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan (Tahun 1 hingga Tingkatan 1).
 • Pelajar miskin yang Ketua Isi Rumah (KIR) berdaftar dengan eKASIH atau eDAMAK dan disahkan status kemiskinannya sebagai MISKIN atau MISKIN TEGAR sahaja.
 • Pelajar miskin yang berpendapatan keluarganya berada di bawah *Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Nasional semasa seperti berikut: • Pelajar BUKAN penerima apa-apa bantuan persediaan ke sekolah berbentuk kewangan daripada mana-mana pihak sama ada daripada kerajaan mahupun pihak luar.

Berdasarkan Surat Ikatan Amanah KWAPM yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan pada 10 April 2003, sumber kewangan tabung KWAPM diperolehi daripada peruntukan kerajaan dan juga sumbangan daripada orang ramai.

Lihat Juga:


Semoga artikel ini dapat membantu dan memberikan panduan kepada ibubapa dan orang ramai.

Muat turun info berkenaan KWAPMPANDUAN MEMOHON MQA APEL (C) UNTUK PINDAHAN KREDIT BAGI TEMPOH PENGAJIAN

Panduan memohon MQA APEL (C) untuk Pindahan Kredit bagi tempoh pengajian di buka untuk permohonan sepanjang tahun.


Bagi mereka mempunyai pengalaman kerja dan telah melanjutkan pengajian dalam Diploma atau Sarjana Muda di Institut Pengajian Tinggi (IPT) boleh membuat permohonan bagi pindahan kredit untuk memendekan tempoh pengajian anda. ini adalah sebuah program daripada Agensi Kelayakan Malaysia untuk membantu pelajar yang mengambil pendidikan separuh Masa.

Apakah MQA APEL C

APEL(C) ialah kaedah penilaian ilmu yg diperoleh daripada pengalaman kerja, pengalaman hidup atau himpunan kursus pendek bagi tujuan mendapatkan pindahan kredit untuk mata pelajaran dalam program akademik di IPT.

had umur untuk memohon APEL(C)

APEL (C) tidak seperti APEL(A) yang menetapkan had umur tertentu bagi setiap tahap pengajian.

kebaikan APEL(C) ialah:

 • memungkinkan pelajar menghabiskan pengajian dalam tempoh yang lebih singkat;
 • menggalakkan individu yang bekerja untuk kembali belajar;
 • mengiktiraf pengalaman pembelajaran individu yang diperoleh di luar aliran formal;
 • mengelakkan pembelajaran yang berulang;
 • boleh mengurangkan kos pengajian pelajar;
 • menjadikan sistem pendidikan tinggi kita lebih fleksibel dan setanding negara maju yang rata-ratanya telah mengiktiraf pembelajaran terdahulu;
 • salah satu kaedah untuk mewujudkan budaya pembelajaran sepanjang hayat
 • mewujudkan masyarakat berilmu bagi tujuan meningkatkan ekonomi negara dan pembangunan sosial; dan
 • menyumbang ke arah pembangunan modal insan negara melalui pengiktirafan pekerja berkemahiran.
Borang pelaksaan MQA APEL C boleh dimuat turun disini

Kadar FI 
 • Kadar FI akan ditetapkan oleh PPT

Perbezaan APEL A dan APEL C boleh dimuat turun disini

Lihat Juga:

PANDUAN PERMOHONAN AFFIN BANK PEMBIAYAAN PENDIDIKAN - i

Panduan permohonan bagi Affin Bank Pembiayaan Pendidikan-i, pinjaman berasakan konsep IJARAH untuk pendidikan di Institut Pengajian Tinggi (IPT) terpilih.


AFFIN BANK adalah salah satu bank yang menyediakan pembiayaan bagi memenuhi pendidikan untuk anak-anak anda ataupun anda sendiri. AFFIN Pembiayaan Pendidikan-i adalah skim patuh Syariah dicipta khas untuk individu yang layak dari Universiti atau Kolej terpilih yang diluluskan oleh pihak Bank untuk menerima bantuan kewangan untuk pelan pendidikan mereka. Berdasarkan konsep Ijarah, pembiayaan ini akan menampung perbelanjaan program pendidikan mereka untuk mencapai pengalaman pembelajaran yang lancar.

Bagi permohonan, anda haruslah berurusan di mana-mana cawangan AFFIN BANK yang terdekat dengan anda. sila klik disini untuk borang permohonan 

Lihat Juga:

Tawaran dan Permohonan Biasiswa HSBC Bank
Program Biasiswa Maxis Malaysia
Permohonan Online Biasiswa Kerajaan Jepun

Ciri-ciri:

Kelayakan Pelajar

 • Berusia dari 18 sehingga 45 tahun
 • Terbuka kepada Program Asasi, Sijil, Pra-Universiti (e.g. A-Level), Diploma, Ijazah, Pasca Siswazah (Sarjana dan Kedoktoran) dan Kursus Profesional untuk pelajar dari Universiti / Kolej yang dilantik
 • Ibu bapa, suami / isteri atau adik beradik perlu membuat permohonan bersama pelajar sebagai permohonan bersama.

Kelayakan Untuk Permohonan Bersama:

 • Warganegara Malaysia berusia dari 21 tahun ke atas.
 • Pendapatan tahunan minimum RM24,000.

Butiran Pembiayaan:

Margin pembiayaan sehingga 90% Yuran Pengajian.
Jumlah pembiayaan yang tinggi sehingga RM 400,000.
Tempoh pembiayaan sehingga 15 tahun.

Konsep:

 • Ijarah (Sewaan).

Pinjaman

 • bermula RM 5,000 sehingga 400,000.00 mengikut kos pengajian


Sila Klik disini untuk melihat senarai panel kolej/universiti yang layak untuk membuat permohonan.

Info lengkap berkenaan dengan AFFIN BANK PEMBIAYAAN - i

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Panggilan kami di talian 03-8230 2222 atau kunjungi mana-mana cawangan AFFINBANK / AFFIN ISLAMIC yang berdekatan.

*Tertakluk kepada Terma dan Syarat


PROGRAM SKIM BANTUAN KHAS PENDIDIKAN YAYASAN PENDIDIKAN MARA (SBKP)

Program skim bantuan Khas pendidikan Yaysan Pendidikan Mara (SBKP) adalah satu program yang membantu pelajar-pelajar yang ditimpa kesusahan akibat kemalangan ataupun bencana.


Satu pendekatan yang dibuat oleh Yayasan Pendidikan Mara (YPM) untuk membantu pelajar-pelajar yang dalam kesusahan. khususnya Bumiputera, yang ditimpa kesusahan akibat kemalangan atau bencana untuk meneruskan pembelajaran mereka. Ini termasuk pembelajaran di sekolah ataupun di mana-mana institusi pengajian.

MISI


 • Untuk memastikan SBKP berperanan sebagai pembela pelajar miskin agar berpeluang mengikuti sistem persekolahan negara sehingga tamat walaupun ditimpa bencana.
 • Untuk memastikan SBKP berperanan sebagai pemangkin kepada memperkasakan pembangunan modal insan dan kecemerlangan pelajar agar berada pada peringkat terunggul.
 • Untuk menjalinkan rangkaian strategik bersama individu dan agensi berpotensi dalam memastikan pelajar miskin terbela dan pendidikan diperkasa.
 • Untuk memastikan SBKP sentiasa meningkatkan tahap keberkesanan penyampaian dana bantuan persekolahan YPM.
 • Untuk memastikan bantuan yang bakal disalurkan sampai dan bermakna kepada pelajar miskin.
 • Untuk memastikan kakitangan SBKP sentiasa boleh menerima inisiatif-inisiatif baru dari aspek pengukuhan modal insan.
 • Untuk memastikan kecekapan sistem penyampaian berdasarkan kepada budaya kerja cepat, tepat dan betul diterapkan di dalam budaya kerja kakitangan SBKP.


OBJEKTIF

Memberi bantuan kewangan untuk membantu perbelanjaan bagi meneruskan persekolahan selepas ditimpa bencana alam/kemalangan.

Memastikan pelajar Bumiputera yang mengalami kesusahan mampu meneruskan persekolahan.

Sebagai galakan untuk mempertingkatkan prestasi akademik pelajar.

Memberi sokongan moral kepada ibubapa/keluarga dalam membantu memperkasakan tahap pendidikan anak-anak.

FAEDAH - FAEDAH

Pelajar

 • Nasib terbela.
 • Keperluan sekolah.
 • Bantuan kewangan.
 • Meneruskan persekolahan.

Penyumbang
 • Tolakan cukai
 • Menunaikan tanggungjawab sosial kepada komuniti.
 • YPM sebagai penyelaras aktiviti "hassle - free".
 • Boleh memilih lokasi sasaran.
 • Boleh memilih kumpulan sasaran.


KELAYAKAN DAN SYARAT MEMOHON

 1. Bumiputera warganegara Malaysia;
 2. Sedang belajar, samada di sekolah/institusi pengajian kerajaan atau swasta;
 3. Mengalami kesusahan yang mengganggu aktiviti pembelajaran akibat daripada sesuatu kemalangan atau bencana;
 4. Mengemukakan permohonan bertulis;
 5. Mendapat pengesahan pihak-pihak yang dipertanggungjawabkan.


JENIS BANTUAN

Bantuan Segera

Sejumlah wang diberikan kepada pemohon bagi mengurangkan kesusahan akibat daripada kemalangan atau bencana yang menimpa pemohon/keluarga pemohon. Jumlah maksima Bantuan Segera ialah dihadkan kepada RM500.00 sahaja bagi setiap keluarga mengikut budi bicara Ketua Pegawai Eksekutif YPM berdasarkan Laporan Penilaian yang dikemukakan.

Lihat Juga:

Bantuan Dana Ehsan-YPM
Senarai harga bagi pembelian pin BSN untuk Pendidikan
Program Bantuan Kewangan pelajar kolej komuniti

Bantuan Pakaian, Peralatan dan Kemudahan Pembelajaran

Sejumlah wang yang diperlukan bagi membiayai perolehan pakaian, peralatan atau kemudahan yang musnah/hilang akibat sesuatu kemalangan atau bencana. Jumlah bantuan ini adalah mengikut jumlah sebenar perbelanjaan dan tertakluk kepada Prosedur Perolehan YPM.

Sila lihat di sini, portal rasmi YPM


PERMOHONAN DAN KELULUSAN

Permohonan boleh dikemukakan kepada YPM dan kelulusan permohonan adalah tertakluk kepada penilaian dan keputusan Pengurusan YPM.

Seksyen Bantuan Persekolahan
Yayasan Pelajaran MARA,
Tingkat 18, Menara MARA,
No 232, Jalan Tuanku Abdul Rahman,
50100 Kuala Lumpur.

HUBUNGI KAMI

Sebarang pertanyaan dan kemusykilan, sila majukan ke :-

Seksyen Bantuan Persekolahan
Yayasan Pelajaran MARA,
Tingkat 18 Menara MARA,
No 232, Jalan Tuanku Abdul Rahman,
50100 Kuala Lumpur.
No. Tel : 603-26927273 #sbp
PERMOHONAN ONLINE PROGRAM BIASISWA AL-BUKHARY INTERNATIONAL UNIVERSITY (AIU)

Permohonan Online Program Biasiswa Al-Bukhary International University (AIU) – Tawaran dibuka untuk Pembiayaan Program Biasiswa Universiti Antarabangsa Albukhary 2018 kini dibuka untuk permohonan.


Universiti Antarabangsa Albukhary percaya bahawa kuasa kepelbagaian mampu mencabar minda pelajar kita yang mempunyai potensi besar. AIU ditubuhkan bertujuan untuk menjadikan pendidikan universiti lebih mudah untuk mereka yang mempunyai bakat tetapi mungkin tidak mempunyai peluang. Tidak ada tempat lain seperti AIU yang menyatukan para pelajarnya dan memupuk semangat perpaduan dan pendidikan untuk semua. Hanya satu lagi langkah dan biarkan AIU mendedahkan potensi anda.

Kriteria Biasiswa

Set kriteria menerangkan langkah-langkah yang ditetapkan oleh Universiti untuk mengenal pasti calon yang tidak mempunyai akses kepada pendidikan dan memerlukan biasiswa AIU. Dilampirkan kepada set adalah garis panduan yang diikuti oleh AIU untuk menilai dan menilai keadaan kewangan relatif setiap calon mengikut negara mereka.

Akademik (40%)

Kelayakan akademik untuk program tertentu adalah berdasarkan keperluan kemasukan minimum

Latar Belakang Kewangan (30%)

Tidak berkemampuan dan disasarkan kepada kumpulan B40 (pelajar tempatan) dan pendapatan keluarga bulanan di bawah USD300 (pelajar antarabangsa).

Keadaan hidup (20%)

Negara yang dilanda perang, negara minoriti Islam, anak yatim

Penglibatan (10%)

Tahap penglibatan dalam komuniti / masyarakat atau berkaitan sukan

Nilai Biasiswa

 • Yuran kelas tambahan
 • Makan di kampus
 • Penginapan di kampus


Cara memohon

Permohonan akhir untuk pengambilan Januari 2019 adalah pada 30 November 2018.

Langkah-langkah untuk memohon:

Langkah 1 – Mohon

Sila sediakan salinan yang diimbas dokumen-dokumen berikut untuk dimuat naik dengan borang permohonan dalam talian anda. Semua dokumen hendaklah disahkan sebagai salinan sebenar oleh Pegawai Kerajaan Kumpulan / Ketua Sekolah / Penghulu / Ketua Kampung / Pesuruhjaya Sumpah sahaja.

Sediakan dokumen sokongan berikut:


 • Satu (1) salinan MyKad.
 • Satu (1) salinan sijil kelahiran.
 • Satu (1) salinan sijil kelulusan akademik tertinggi. (STPM / Matriculation / Foundation / Diploma)
 • Satu (1) salinan sijil kelayakan bahasa inggeris. (MUET / IELTS / TOEFL)
 • Satu (1) salinan sijil akademik sekolah menengah. (SPM)
 • Satu (1) salinan sijil sekolah meninggalkan sijil.
 • Salinan sijil untuk aktiviti kurikulum.
 • Satu (1) salinan dokumen Affidavit. (jika nama dalam dokumen berbeza dari nama dalam MyKad)
 • Satu (1) foto saiz pasport:
 • latar belakang putih
 • Saiz: 3.5 sm x 4.5 sm
 • Pendapatan bulanan isi rumah bulanan selama 3 bulan yang lalu. Jika tiada slip pendapatan, klik di sini untuk Borang Pengesahan Pendapatan Keluarga.
 • Sijil MyKad atau kematian ibu bapa / penjaga, jika sudah meninggal.
 • Klik pautan di bawah dan lengkapkan borang permohonan dalam talian.


Muat turun borang

Langkah 2 – Status permohonan dan penerimaan Surat Tawaran

Pemohon yang berjaya akan diberitahu melalui e-mel.

Sebaik sahaja anda menerima Surat Tawaran anda dari AIU, anda dikehendaki menandatangani dan mengembalikan borang pengesahan penerimaan dan perjanjian biasiswa.

Tandatangani dan imbas pengesahan borang penerimaan dan perjanjian biasiswa dan e-mel kepada kami di admission@aiu.edu.my

Sila pastikan dokumen tersebut akan sampai kepada kami dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh surat tawaran.

Lihat Juga:

Senarai harga bagi pembelian pin BSN untuk pendidikan
Permohonan Biasiswa HSBC Bank
Takwim sekolah 2019

Langkah 3 – Masuk kursus pertama anda dan mulakan kehidupan kampus anda

Tahniah! Anda kini boleh mendaftar di kampus AIU pada tarikh pendaftaran dan menikmati pengajian di AIU.

* AIU menguruskan maklumat dan data peribadi pemohon kami selaras dengan Akta PDPA 2010

SENARAI HARGA BAGI PEMBELIAN PIN BSN UNTUK PENDIDIKAN

Artikel ini adalah bertujuan untuk memberikan info kepada orang ramai berkenaan dengan Senarai Harga bagi pembelian PIN BSN untuk pendidikan.Bank Simpanan Nasional (BSN) adalah satu-satunya bank yang menjual Pin untuk permohonan kemasukan ke IPT Pin UPU, permohonan pinjaman Pin PTPTN dan juga Pin MEC Majlis Peperiksaan Negara (MPM) untuk menduduki MUET dan juga STPM.

BSN mempunyai rangkaian cawangan yang terbesar di Malaysia dan hampir mempunyai cawangan di kebanyakan daerah yang terdapat di setiap negeri. melalui BSN internet Online Banking  anda juga boleh membeli Pin-Pin tersebut tanpa datang ke bank BSN.

Berikut adalah senarai harga bagi pembelian PIN tujuan untuk pendidikan di BSN:

UPU

1) Program Lepasan SPM/Setaraf - RM 15.60
2) Program Lepasan STPM/Setaraf - RM 15.60

UiTM

1) Program 1 (Diploma & Asasi Undang-undang UiTM) - RM 10.00
2) Program 2 (Pengajian Luar Kampus / Setara Sepenuh Masa) - RM 12.00
3) Program 3 (Profesional) - RM 17.00
4) Program 4 (Prog. Sarjana / Kedoktoran Kerja Kursus) - RM 50.00
5) Program 5 (Prog. Sarjana / Kedoktoran Penyelidikan) - RM 50.00
6) Program 6 (Penerapan Pra Diploma ke Diploma) - RM 10.00
7) Program  (Penerapan Diploma UiTM ke Sarjana Muda ) - RM 10.00
8) Program 8 (International Student Kerja Kursus ) - RM 151.00
9) Program 9 (Research International Student) - RM 151.00
10) Program 10 (Ijazah Sarjana Muda) - RM 17.00

UiTM - JABATAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

1) ePerjawatan (Permohonan Perjawatan UiTM) - RM 11.00
2) eTPM (Permohonan Biasiswa Skim Tenaga Pengajar UiTM) - RM 21.00

BAHAGIAN MATRIKULASI

1) Program Matrikulasi KPM - RM 10.00

PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

1) PPUM (Kejururawatan) - RM 10.00
UPSI

1) Ijazah Sarjana Muda - RM 26.00
2) Pengajian Sarjana / PhD - RM 26.00
3) Penjualan Modul PJJ UPSI - RM 61.00
4) Penjualan Modul PJJ UPSI (USM) - RM 41.00
5) Diploma - RM 26.00
6) Khas - RM 26.00

UPSIHOLDINGS
1) Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah - RM 51.00
2) Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak - RM 51.00
3) Sarjana Muda Pendidikan - RM 51.00
4) Sarjana Pendidikan - RM 51.00
MPM


1) Yuran Pendaftaran STPM 1MP  - RM 211.00
2) Yuran Pendaftaran STPM 2MP - RM 301.00
3) Yuran Pendaftaran STPM 3MP - RM 391.00
4) Yuran Pendaftaran STPM 4MP - RM 481.00
5) Yuran Pendaftaran STPM 5MP - RM 571.00
6) Sijil Kecekapan Bahasa Melayu Warga Asing - RM 201.00
7) Tukar/Tumpang Pusat Peperiksaan STPM - RM 51.00
8) Yuran MUET Sesi 3 2018- RM 101.00
9) Semak Semula Keputusan MUET - RM 71.00
10) Semak semula STPM Penggal 1 Kertas - RM 51.00
11) Semak semula STPM Penggal 2 Kertas - RM 101.00
12) Semak semula STPM Penggal 3 Kertas - RM 151.00
13) Semak semula STPM Penggal 4 Kertas - RM 201.00
14) Semak semula STPM Penggal 5 Kertas - RM 251.00
15) Ulangan STPM 1 Kertas  - RM 51.00
16) Ulangan STPM 2 Kertas  - RM 101.00
17) Ulangan STPM 3 Kertas  - RM 151.00
18) Ulangan STPM 4 Kertas  - RM 201.00
19) Ulangan STPM 5 Kertas  - RM 251.00

 Lihat Juga:
USM

1) Senibina USM-KPT (PPD)- RM 60.00
2) Saluran Alternatif - RM 60.00
3) Diploma Kejururawatan - RM 60.00
4) Program Antarabangsa Doktor Perubatan USM - KLE - RM 60.00
5) Pengajian Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) - RM 60.00
6) Off Shore PPJJ Sains@Alor Setar - RM 60.00

PTPTN

1) Permohonan Pinjaman PTPTN - RM 5.00
untuk mendapatkan maklumt lanjut sila lihat disini

PROGRAM BANTUAN KEWANGAN KEPADA PELAJAR KOLEJ KOMUNTI- KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Program bantuan kewangan kepada pelajar Kolej Komuniti (Kementerian Pendidikan Malaysia) KPM, adalah salah satu bantuan yang disediakan oeleh kerajaan untuk membantu pelajar yang berasal daripada keluarga yang kurang berkemampuan.


Kolej Komuniti adalah sebuah kolej yang dimiliki oleh Kerajaan dibawah kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Kolej ini menawarkan program kemahiran kepada pelajar-pelajarnya.


OBJEKTIF

Bantuan kewangan diberikan hanya kepada pelajar Kolej Komuniti yang kurang berkemampuan iaitu pendapatan isirumah tidak melebihi RM3,000 sebulan tanpa mengira bilangan tanggungan isirumah.


GOLONGAN SASARAN

Pelajar Kolej Komuniti yang mempunyai ibu bapa/penjaga sah yang berpendapatan kasar bulanan ibubapa sebanyak RM3,000.00 dan ke bawah tanpa tertakluk kepada jumlah tanggungan isi rumah.

PERINGKAT PENGAJIAN

Sijil


TEMPAT PENGAJIAN

Kolej Komuniti


SYARAT

 • Pemohon hendaklah warganegara Malaysia;
 • BKPKK diberikan hanya kepada pelajar Kolej Komuniti peringkat sijil jangka panjang sahaja iaitu yang melibatkan pengajian sekurang-kurangnya 5 semester (peringkat sijil) ;
 • Pelajar yang layak diberikan BKPKK adalah pelajar yang mempunyai ibubapa/penjaga sah yang berpendapatan kasar bulanan ibubapa sebanyak RM3,000.00 dan ke bawah tanpa tertakluk kepada jumlah tanggungan isi rumah
 • Menandatangani 2 (dua) salinan perjanjian (tanpa penjamin)
 • Mengisi Borang Penyata Pendapatan Bulanan Keluarga;
 • Pelajar tidak dibenarkan mempunyai penaja lain dalam tempoh program.

Lihat Juga:PERMOHONAN / PERTANYAAN

Pelajar baharu atau pelajar sedia ada Kolej Komuniti yang berkelayakan boleh mengemukakan permohonan melalui pusat Kolej Komuniti masing-masing.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

Unit Biasiswa
Bahagian Biasiswa 
Kementerian Pendidikan Tinggi, 
Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5 
62200 Putrajaya

Talian Utama : 03 – 8870 6000 (samb.)
Faks : 03 – 8870 6839

TAWARAN PERMOHONAN BIASISWA HBSC BANK - IJAZAH SEPENUH MASA

Tawaran permohonan Biasiswa HSBC Bank kepada pelajar Malaysia yang akan mengikuti pengajian Ijazah sepenuh Masa di universiti atau kolej awam atau swasta tempatan yang diiktiraf.


Hong kong dan Shangai Bank Corporation (HSBC) yang dahulunya dikenali sebagai Hong Kong Bank adalah sebuah institutsi kewangan antarabangsa yang telah lama bertapak di Malaysia. selain menjalankan perkhidmatan perbankan, Bank ini juga ada menawarkan Biasiswa untuk membantu pelajar-pelajar yang akan mengikuti pengajian di peringkat Ijazah sepenuh masa di IPTA atau IPTS yang mendapat pengiktirafan daripada KPT/MQA.

Syarat-syarat


Kelayakan pelajar Malaysia yang akan mengikuti pengajian peringkat ijazah sepenuh masa di universiti atau kolej awam atau swasta tempatan yang diiktiraf.
(termasuk program berkembar tempatan).

* Anugerah beasiswa ini tidak dibuka kepada anak-anak pekerja HSBC Bank Malaysia Berhad, HSBC Amanah Malaysia Berhad, HSBC Amanah Takaful (Malaysia) Sdn. Bhd. Dan HSBC (Malaysia) Trustee Berhad

Kumpulan umur Di bawah 25 tahun

Akademik - SPM Minimum 7 perbezaan
Akademik - STPM Minimum 2A dan lulus dalam Kertas Am

Akademik - Diploma / Matrikulasi / Yayasan
PNGK minimum 3.5

Tempoh biasiswa Sepanjang tempoh program / kursus (mesti dilakukan di dalam negara) *

Lihat Juga:

Biasiswa Hong Leong Bank
Biasiswa CIMB Bank
Cara semakan MQA secara Online

Jumlah biasiswa


1. Universiti atau kolej swasta tempatan - RM10,000 setahun *

2. Universiti atau kolej awam tempatan - RM8,000 setahun *

Kriteria kajian

 • Pengajian ijazah sepenuh masa
 • Hanya pelajar yang mengikuti ijazah pertama mereka
 • Harus mendapat kemasukan ke universiti atau kolej awam atau swasta tempatan yang diiktiraf
 • Untuk program berkembar, tempoh program mestilah dilakukan secara tempatan
 • Tiada sekatan ke atas bidang pengajian


Kriteria lain

 • Tiada ikatan yang diperlukan
 • Pendapatan isi rumah bulanan gabungan adalah RM2,500 dan ke bawah
 • Pemohon mestilah tidak menerima sebarang biasiswa lain, atau anugerah dari mana-mana institusi pendidikan, atau mana-mana organisasi / asas lain
 • Pinjaman pendidikan dibenarkan jika jumlah biasiswa tidak
 • mencukupi untuk menampung yuran pengajian
 • Pemohon yang berjaya mestilah mengekalkan PNGK 3.30 atau bersamaan sepanjang tempoh pengajiannya

Tarikh permohonan

sila lihat link ini https://www.hsbc.com.my/

Sekiranya ada mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi :

Maklumat Lanjut & Hubungi: Ketua, Komunikasi Kumpulan (Malaysia)
& Jabatan Kemapanan Korporat
HSBC Bank Malaysia Berhad
No.2 Leboh Ampang,
50100 Kuala Lumpur

PERLAWAAN BAGI PERMOHONAN GURU TAHFIZ TAHUN 2019

Perlawaan bagi permohonan guru tahfiz secara interim bagi tahun 2019 di sekolah-sekolah menengah kementerian pelajaran Malaysia (KPM). bagi mereka yang berminat dan berkelayakan untuk menjadi tenaga pengajar di bawah skim perkhidmatan pegawai perkhidmatan pendidikan (PPP) , anda adalah diperlawa untuk membuat permohonan.


KETERANGAN PROGRAM


 • Tajuk: Pengambilan Guru Tahfiz secara interim untuk ditempatkan di sekolah menengah KPM Ambilan Tahun 2019.
 • Nama Perjawatan: Guru Tahfiz Secara Interim.
 • Tempoh Interim: Sehingga dilantik secara kontrak (Contract Of Service) oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia (SPP).
 • Mengikuti latihan Diploma Perguruan Lepas Ijazah (DPLI) Secara Mod Latihan Perguruan Kursus Dalam Cuti (KDC) di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam tempoh yang ditetapkan.

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN ASAS

Calon-calon hendaklah:

-Warganegara Malaysia
-Sihat tubuh badan
-Umur tidak melebihi 35 tahun pada 1 Januari 2019
-Memiliki kelulusan akademik sekurang-kurangnya:

 • Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Pengajian Islam atau Pendidikan Islam atau Pengajian Bahasa Arab atau Takhassus Qiraat/Tahfiz Wal Qiraat atau bidang-bidang yang berkaitan yang setaraf dengannya daripada Universiti Awam (UA) atau Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) tempatan atau luar negara dengan pencapaian minimum CGPA 2.50.
 • Guru Tahfiz disyaratkan memiliki Diploma Tahfiz atau Sijil Tahfiz Malaysia (STM) yang diiktiraf oleh Darul Quran, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).
 • Bagi calon yang memiliki Ijazah Sarjana Muda Takhassus Qiraat/Tahfiz Wal Qiraat yang diiktiraf oleh MQA dikecualikan daripada syarat di para atas.
 • Memperoleh salinan cetakan pengiktirafan kelayakan secara dalam talian dan bertepatan dalam tempoh pengiktirafan sekiranya memiliki ijazah atau diploma daripada UA atau IPTS tempatan dengan merujuk kepada laman sesawang Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) di alamat http://www2.mqa.gov.my/mqr/ atau memperoleh surat pengiktirafan ijazah daripada MQA secara bertulis atas nama calon (bukan cetakan secara dalam talian) sekiranya memiliki ijazah daripada institusi luar negara.
 • Memiliki kepujian Bahasa Melayu di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).


CALON TIDAK LAYAK MEMOHON

-Calon yang masih terikat dengan kontrak perkhidmatan Agensi Kerajaan termasuk yang sedang mengikuti DPLI Secara Mod Latihan Perguruan KDC atau Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS) kelolaan KPM.
-Calon yang masih terikat dengan kontrak perkhidmatan Agensi Kerajaan Negeri atau mana-mana pihak dan tidak mendapat pelepasan daripada pihak tersebut.
-Calon yang diisytiharkan bankrap.
-Calon yang dikenakan tindakan tatatertib atau sedang dalam proses tindakan tatatertib semasa dalam perkhidmatan atau latihan.
-Calon yang pernah mengikuti program ikhtisas di IPGM, KPM tetapi gagal dalam peperiksaan dan ditamatkan daripada program.
-Calon yang pernah meletak jawatan dalam perkhidmatan Kerajaan.
-Calon yang berjawatan tetap dalam Agensi Kerajaan atau badan berkanun dan belum disahkan di dalam perkhidmatan.
-Calon yang pernah disabitkan dengan kesalahan penyalahgunaan dadah atau jenayah


CARA MENGEMUKAKAN PERMOHONAN

- Permohonan hanya boleh dibuat secara dalam talian dengan melayari url IPGM bermula pada 15 Oktober 2018
- Borang permohonan tersebut boleh dikemaskini pada atau sebelum 21 Oktober 2018
- Calon yang didapati memberi maklumat salah/tidak benar/manipulasi  maklumat dalam borang permohonan akan diambil tindakan dengan menarik balik surat tawaran dan dikenakan tindakan undang-undang. Maklumat ini akan disemak secara terperinci pada hari pendaftaran dan
selama tempoh perkhidmatan.

MAKLUMAN DAN PERHATIAN

-Pemohon boleh membuat permohonan atas talian menerusi url berikuit https://pismp.moe.gov.my/myUMUM bermula pada 15 - 21 Oktober 2018
-Pemohon yang sedang berkhidmat dengan Agensi Kerajaan atau badan berkanun (bukan berjawatan tetap) dikehendaki membawa surat kebenaran dan salinan kenyataan rekod perkhidmatan daripada Ketua Jabatan semasa temu duga.

Lihat Juga:


TARIKH TUTUP PERMOHONAN

21 OKTOBER 2018 (AHAD), SEBELUM JAM : 11.59 MALAM

ALAMAT BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM, KPM

Sila hubungi alamat berikut sekiranya ada sebarang pertanyaan berkaitan permohonan:

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS BAWAH & 2, NO 2251
BANGUNAN MUSTAPHA KAMAL
JALAN USAHAWAN 1, 63000 CYBERJAYA
SELANGOR DARUL EHSAN
No. Telefon : 03-83217307/7343/7277/7265/7366/7323/7278
E-mel : bpi.kpm@moe.gov.my

TABUNG PENDIDIKAN COLGATE 2018 UNTUK ANAK-ANAK ANDA

Tabung Pendidikan Colgate 2018 adalah sebuah tabung yang memberikan / menyediakan sehingga RM 450,000 untuk masa depan pendidikan anak-anak anda.


Jenama ubat gigi Colgate adalah satu jenama yang tidak asing lagi untuk rakyat Malaysia, hampir 80 % rakyat Malaysia menggunakan jenama Ubat gigi Colgate setiap hari. Pada tahun 2018, Colgate melalui tabung pendidikan Colgate telah membuka peraduan untuk pendidikan anak-anak anda, menyediakan tabung pendidikan sehingga RM 450,000 untuk dimenangi oleh anda.

Anda akan berpeluang mengikuti peraduan ini dengan mudah yang penting anda membeli produk ubat gigi Colgate.

Cara penyertaan

Langkah 1

Beli pek promosi tabung pendidikan

75g        Maximum Cavity Protection Great Regular Flavor
75g        Maximum Cavity Protection Fresh Cool Mint
100g Maximum Cavity Protection Great Regular Flavor
100g Maximum Cavity Protection Fresh Cool Mint
175g Maximum Cavity Protection Great Regular Flavor
175g Maximum Cavity Protection Fresh Cool Mint
175g Maximum Cavity Protection Icy Cool Mint
250g Maximum Cavity Protection Great Regular Flavor
250g Maximum Cavity Protection Fresh Cool Mint
250g Maximum Cavity Protection Icy Cool Mint
250g x 2 Maximum Cavity Protection Great Regular Flavor
250g x 2 Maximum Cavity Protection Fresh Cool Mint
160g Sugar Acid Neutraliser Cool Mint
225g Sugar Acid Neutraliser Cool Mint
225g Sugar Acid Neutraliser Whitening
225g x 2 Sugar Acid Neutraliser Cool Mint
225g x 2 Sugar Acid Neutraliser Whitening
175g Kayu Sugi 175g
175g Kayu Sugi 175g Whitening
175g x 2 Kayu Sugi 175g
175g x 2 Kayu Sugi 175g Whitening

* Pek Kembar = 2 penyertaan

Langkah 2.

Hantar gambar resit pembelian (dengan jelas dan penuh) bersertakan

 • Nama Ibu Bapa / Penjaga
 • Umur anak untuk Kempen ini
 • Nombor Resit

Hantar WhatsApp / MMS ke:           +6011 1012 2989


Langkah 3


Dapatkan akses ke aplikasi ulangkaji

 • Muat turun aplikasi Osem dengan mengimbas kod QR atau cari Osem melalui App Store (IOS) atau Play Store (Android)
 • Kod pengaktifan OSEM premium 14 hari yang bernilai RM34 boleh diperolehi secara percuma melalui balasan WhatsApp untuk setiap penyertaan yang sah.
 • Penebusan segera hanya dengan setiap pembelian pek promosi Colgate. Sementara stok masih ada.


Langkah 4

Pengesahan

Penyertaan Melalui MMS

Peserta akan menerima balasan pengesahan penyertaan dalam tempoh masa 48 jam
(pada hari bekerja sahaja)

Penyertaan Melalui WhatsApp

Peserta akan menerima balasan pengesahan penyertaan dalam tempoh masa 48 jam
(pada hari bekerja sahaja)

Proses pemilihan peserta Pembiayaan Utama / Pembiayaan Sagu Hati dibahagikan seperti berikut:-

BULAN 1 (1 – 31 Oktober 2018)

• Pembiayaan Utama x 1 Peserta
• Pembiayaan Sagu Hati x 200 Peserta

BULAN 2 (1 – 30 November 2018)

• Pembiayaan Utama x 2 Peserta
• Pembiayaan Sagu Hati x 400 Peserta

BULAN 3 (1 – 31 Disember 2018)

• Pembiayaan Utama x 2 Peserta
• Pembiayaan Sagu Hati x 400 Peserta

Peraduan ini dibuka bermula pada 1 Oktober 2018 sehingga 31 Disember 2018


Bagi menyemak pemenang sila ke link ini http://colgatetabungpendidikan.com/

Lihat Juga:

PERMOHONAN SECARA ONLINE BAGI KEMASUKAN JANUARI 2019 - PROGRAM KOLEJ VOKASIONAL, SEKOLAH MENENGAH TEKNIK, GAITMARA & WISDEC

Permohonan secara online bagi kemasukan Januari 2019- program kolej vokasional, sekolah menengah teknik, GAITMARA dan Weidec kini dibuka kepada murid tingkatan 3 tahun 2018.


Melalui portal rasmi kementerian pendidikan Malaysia(KPM), murid-murid tingkatan 3 bagi tahun 2018 adalah diperlawa untuk memohon bagi program ini. bagi maklumat umum, pada setiap tahun KPM akan membuka permohonan melalui online untuk kemasukan ke program ini.

Lihat juga:

Permohonan kemasukan secara online ke GAITMARA
Takwim dan Cuti di sekolah di seluruh Malaysia 2019

Antara program yang ditawarkan adalah seperti dibawah:
 • Program Kolej Vokasional
 • Aliran Teknikal
 • Program Kemahiran di KV / GIATMARA / Wood Industry Skill Development Center (WISDEC)
Tarikh Penting:
Permohonan secara online dibuka mulai 15 Oktober hingga 20 Disember 2018.

Permohonan online boleh dilalukan melalui link dibawah:

 • https://sptv.moe.gov.my/

Untuk maklumat lanjut berkaitan program,

 sila layari http: //www.moe.gov.my. Sebarang pertanyaan lanjut sila hubungi :

Bahagian Pendidikan Teknik & Vokasional
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 6, Blok E14, Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya

(u.p.: Unit Pengambilan & Pertukaran Murid di talian  03-88845154 / 5088 / 5067 / 5089 / 5094)

PERMOHONAN SECARA ONLINE BAGI TAWARAN BIASISWA FULBRIGHT MALAYSIA TAHUN 2019

Permohonan secara online bagi tawaran Biasiswa Fulbright Malaysia Tahun 2019.Pelawaan dibuka kepada semua pegawai-pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional (P&P) yang berminat untuk memohon kemudahan Biasiswa Tajaan Badan Asing Tahun 2018 (FulBright Malaysia Program) bagi pengajian peringkat Sarjana dan Ph.D secara sepenuh masa.

Calon yang berminat untuk memohon biasiswa ini perlu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. Selain itu, calon juga perlu memenuhi syarat-syarat cuti belajar yang ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA). Maklumat Biasiswa Tajaan Badan Asing Tahun 2018 adalah seperti di bawah:

Maklumat Program Fulbright Malaysia Program

Suruhanjaya Malaysia-Amerika di Pertukaran Pendidikan (MACEE) adalah Suruhanjaya Fulbright dua tahun yang ditubuhkan pada tahun 1963 untuk mempromosikan pemahaman antara budaya melalui pertukaran pendidikan dan pendidikan antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Program Fulbright secara internasional dianggap sebagai salah satu program anugerah pertukaran akademik yang paling berprestij.

Program Fulbright adalah program pertukaran antarabangsa utama yang ditaja oleh kerajaan A.S. dan direka “untuk meningkatkan persefahaman antara rakyat Amerika Syarikat dan rakyat negara lain.” Program Fulbright telah menyediakan kira-kira 300,000 peserta, dipilih untuk merit akademik mereka dan potensi kepemimpinan-dengan peluang untuk belajar, mengajar dan menjalankan penyelidikan, bertukar idea dan menyumbang untuk mencari penyelesaian untuk berkongsi kebimbangan antarabangsa.

Program ini dikendalikan oleh Jabatan Biro Hal Ehwal Pendidikan dan Kebudayaan (ECA) Jabatan A.S. yang bekerjasama dengan Suruhanjaya Fulbright dua negara seperti MACEE, Kedutaan A.S. dan asas-asas di seluruh dunia untuk memilih pemenang Fulbright dan melaksanakan Program Fulbright. Program ini disokong oleh peruntukan tahunan dari Kongres A.S., dan kerajaan yang mengambil bahagian dan pelbagai organisasi lain memberikan sokongan langsung dan tidak langsung.


Program Biasiswa Fulbright Malaysia

Tumpuan utama Program Fulbright di Malaysia adalah untuk menggalakkan persefahaman bersama antara rakyat Malaysia dan Amerika Syarikat melalui pertukaran pendidikan dan biasiswa akademik. Selepas 55 tahun operasi berterusan, MACEE terkenal dan dihormati di seluruh Malaysia sebagai sumber maklumat terbaik untuk belajar di Amerika Syarikat, dan sebagai penyedia biasiswa dan geran kepada pelajar dan sarjana.

Setiap tahun Program Fulbright di Malaysia mengagihkan kira-kira 20-25 biasiswa kepada rakyat Malaysia dan 100-110 biasiswa kepada orang Amerika untuk belajar, mengajar, atau menjalankan penyelidikan dalam pelbagai bidang. Biasiswa adalah kompetitif, komprehensif, dan umumnya meliputi tuisyen dan yuran separa, buku teks, perbelanjaan hidup bulanan, tiket penerbangan antarabangsa, dan insurans kesihatan.

Program Biasiswa Fulbright untuk Warganegara Malaysia

Program Pengajian Siswazah dan Penyelidikan Fulbright membolehkan pelajar mengejar gelaran Sarjana atau Ph.D dalam pelbagai bidang di universiti A.S.. Pembiayaan separa disediakan untuk calon pencapaian dan ia boleh diperbaharui untuk tahun kedua berdasarkan kedudukan akademik yang baik.

http://www.macee.org.my/2019-fulbright graduate-study-research-program/

Program Pembantu Pengajar Bahasa Asing Fulbright (FLTA) menyediakan guru muda bahasa Inggeris peluang untuk memperbaiki kemahiran mengajar mereka dan memperluas pengetahuan mereka tentang kebudayaan dan adat Amerika dan memperkuat pengajaran bahasa asing di kolej dan universiti di Amerika Syarikat. Grantees menghabiskan masa sembilan bulan di universiti A.S. mengambil kursus dan berkhidmat sebagai pembantu pengajar dalam kursus Bahasa Melayu.

http://www.macee.org.my/2019-2020flta/

Program Hubert H. Humphrey Fellowship membawa para profesional profesional kerjaya yang menonjol dari sektor awam atau swasta, yang merupakan pemimpin baru dan pembuat dasar. Ia menggabungkan kerja akademik tahap ijazah bukan ijazah dengan aktiviti pembangunan profesional praktikal untuk tempoh tiga hingga enam bulan.

http://www.macee.org.my/2019-2020hubert-h-humphrey-fellowship/


Program Scholar Fulbright Malaysia memberi geran kepada rakyat Malaysia untuk membuat syarahan dan / atau menjalankan penyelidikan pasca doktoral di institusi A.S. selama tiga hingga enam bulan. Ahli fakulti dari institusi pengajian tinggi layak memohon program ini.

http://www.macee org.my/2019fulbright-malaysian-scholar-program/

Program Pertukaran Profesional Fulbright membolehkan pengalaman profesional pertengahan kerjaya di Malaysia melalui penyelidikan dan program pengayaan profesional lain di organisasi yang berkaitan di Amerika Syarikat selama tempoh tiga hingga enam bulan. Geran ini dimaksudkan untuk pengamal dan bukannya pelajar.

http://www.macee.org.my/2019-fulbright-malaysian-professional-exchange-program/

MUAT TURUN: Syarat Permohonan Cuti Belajar Dan Tatacara Perakuan Biasiswa Tajaan Badan Asing

Lihat Juga:

PROGRAM MAXIS WHAT'S NEXT SCHOLARSHIP BAGI PASCASISWAZAH 2019

Program Maxis What's Next scholarship bagi pascasiswazah 2019, Biasiswa Maxis what's next scholarship untuk pascasiswazah bagi tahun 2019


Satu program yang direka khas untuk mereka yang berminat untuk mengikuti ijazah sarjana / pascasiswazah pascasiswazah (dalam mana-mana bidang pilihan anda); sama ada dalam talian, di universiti tempatan atau di luar negara. Program ini datang dengan peluang untuk mendapatkan pengalaman kerja yang berharga dengan pasukan Maxis di bidang yang berkaitan dengan IoT, penyelesaian jualan, data besar dan banyak lagi.

Sekiranya anda berminat untuk mewujudkan kelebihan untuk masa depan anda melalui ijazah pascasiswazah atau diploma pascasiswazah, anda diperlawa untuk membuat permohonan online sebelum (permohonan online kini belum dibuka).

Perkara yang anda sukai mengenai biasiswa ini:

 • Membantu anda mendapatkan ijazah / diploma pascasiswazah dalam mana-mana bidang pengajian
 • Anda boleh belajar di mana sahaja di dunia termasuk Malaysia
 • Anda boleh memilih untuk belajar penuh atau separuh masa
 • Anda boleh memohon Biasiswa pada bila-bila masa; tiada tarikh akhir penyerahan

Adakah biasiswa ini sesuai untuk anda?

Jawapannya adalah “ya” jika anda:

 1. Adakah rakyat Malaysia yang tidak terikat dengan mana-mana organisasi
 2. Mempunyai tawaran dari universiti tempatan atau asing untuk melanjutkan ijazah / diploma pascasiswazah
 3. Mempunyai rekod pencapaian pencapaian akademik
 4. Mempunyai semangat keusahawanan dan nikmati kerja dalam persekitaran yang pantas
 5. Bercakap dan tulislah bahasa Inggeris dengan baik
 6. Mempunyai sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman bekerja
 7. Mempunyai kualiti kepimpinan yang terbukti
 8. Adakah seorang yang berpengalaman tinggi, sangat bermotivasi dan memiliki keperibadian yang dinamik
Lihat Juga:
Kaedah Permohonan

Klik pautan di bawah untuk mengisi butiran anda pada borang permohonan dalam talian.


TAWARAN DAN PERMOHONAN ONLINE BIASISWA PENDIDIKAN LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH DARUL AMAN (LZNK)- IJAZAH PERTAMA BAGI TAHUN 2018

Tawaran dan permohonan Online bagi biasiswa pendidikan Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman (LZNK) - Ijazah Pertama bagi tahun 2018 kini dibuka untuk permohonan.


Bagi mereka yang telah mendapat tawaran bagi melanjutkan pengajian ke Institut Pengajian Tinggi dalam ijazah pertama, anda diperlawa untuk membuat permohonan Biasiswa Pendidikan yang ditaja oleh lembaga Zakat Negeri Kedah.

Permohonan ini boleh dibuat bermula pada 3 Oktober 2018 sehingga 31 Oktober 2018

Calon-calon yang berlayakan boleh membuat permohonan dan biasiswa pendidikan ini hanya untuk bgai mereka yang melanjutkan pengajian di institut Pengajian Tinggi Awam di dalam negara.

PERINGKAT PENGAJIAN: Ijazah Pertama

BIDANG PENGAJIAN

i)Kejuruteraan / Bioteknologi / Sains Gunaan / Sains Kuantitatif / Sains Tulen dan Sains PerubatanSyarat Kelayakan Akademik: Diploma/Matrikulasi/STPM/A-Level/Asasi/Foundation Studies dalam bidang berkaitan dengan pencapaian CGPA 3.50 ke atas atau setaraf dengannya.

ii)Kewangan / Perbankan / Perakaunan / EkonomiSyarat Kelayakan Akademik: Diploma/Matrikulasi/STPM/A-Level/Asasi/Foundation Studies dalam bidang berkaitan dengan pencapaian CGPA 3.50 ke atas atau setaraf dengannya.

iii)Pengajian Islam / Sains Sosial Syarat Kelayakan Akademik: Diploma/Matrikulasi/STPM/A-Level/Asasi/Foundation Studies dalam bidang berkaitan dengan pencapaian CGPA 3.50 ke atas atau sekurang-kurangnya Jayyid Jiddan bagi lepasan STAM.

KELAYAKAN PERMOHONAN

 1. Islam;
 2. Anak negeri Kedah atau telah bermastautin di negeri Kedah;
 3. Berumur bawah 25 tahun pada tarikh permohonan ditutup;
 4. Pelajar untuk tahun pertama pengajian sahaja;
 5. Tidak mendapat sebarang tajaan,biasiswa atau pinjaman daripada mana-mana pihak;
 6. Telah mendapat surat tawaran kemasukan ke tahun pertama pengajian;

CARA MEMOHON

 1. Borang permohonan boleh dimuat turun daripada Portal Rasmi LZNK di www.zakatkedah.com.my
 2. Klik Muat Turun Borang serta klik pada *Biasiswa Pengajian Pelajar Dalam Negara (IPTA)*.
 3. Atau terus ke Aplikasi atas talian (Portal Biasiswa) : http://biasiswa.zakatkedah.com.my/
 4. Daftar ID Pengguna di portal Biasiswa tersebut.


Setiap pemohonan dibuat secara online dan dokumen berkaitan perlu dilampirkan (attach/upload) masuk ke dalam sistem.

TARIKH TUTUP PERMOHONAN

Borang permohonan yang telah lengkap diisi berserta salinan dokumen berkaitan yang telah disahkan, hendaklah dihantar ke:
Jabatan Agihan dan Pembangunan Asnaf, 
Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman, Aras 5, 
Menara Zakat, Jalan Telok Wan Jah, 
05200 Alor Setar, Kedah

pada atau sebelum 31 Oktober 2018. Tawaran biasiswa ini adalah terhad. Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk ditemuduga.

Lihat Juga:

Permohonan Biasiwa Online BiasiswamKerajaan Jepun 2019
Permohonan Basiswa Pendidikan(uniSHAMS) lembaga Zakat Negeri Kedah 2018/2019
Permohonan Biasiswa Daikin Ijazah Sarjana Muda 2018

Sebarang persoalan boleh hubungi :

*Bahagian Pendidikan dan Inovasi Agihan*
Tel: 04-7331740
Alamat: LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH DARUL AMAN Aras 3, Menara Zakat, Jalan Telok Wan Jah, 05200, Alor Setar, Kedah
Laman web : www.zakatkedah.com.my
e-mel : pendidikan@zakatkedah.com
Facebook: https://www.facebook.com/zakatkedah/

PERMOHONAN KEMASUKAN SECARA ONLINE DAN SYARAT KELAYAKAN GAITMARA BAGI SELURUH NEGERI

Permohonan kemasukan secara Online dan Syarat kelayakan GAITMARA bagi seluruh negeri, GAITMARA telah menaiktarafkan portal Rasminya untuk memudahkan kepada Orang ramai dan pelajar-pelajarnya bagi mendapatkan maklumta yang terkini mengenai GAITMARA MALAYSIA.


GAITMARA adalah satu Institusi Kemahiran antara yang paling lama di Malaysia, dan juga telah banyak melahirkan tenaga-tenaga yang mahir untuk pembangunan negara Malaysia. Sesuai dengan Slogan "KEMAHIRAN MENJAMIN KEHIDUPAN", sehingga hari ini GAITMARA berusaha terus untuk memberikan pengetahuan dan juga kemahiran yang tinggi kepada belia-belia yang berada di Malaysia.


Jika dahulunya untuk membuat pendafatran bagi kemasukan ke GAITMARA, kita perlu berurusan di mana-mana cawangan GAITMARA yang terdekat. dan pada hari ini, GAITMARA juga telah membangunan sistem pendaftaran ONLINE yang dibuka kepada orang ramai dan belia-belia yang mempunyai minat dalam bidang kemahiran.

Lihat Juga:

Permohonan dan syarat PTPK bagi lepasan Sekolah
Pinjaman Latihan bagi pekerja
Permohonan Online ke TvetMARA

Syarat Kelayakan untuk memasuki ke program Latihan kemahiran GAITMARA
 • Bumiputera.
 • Sihat tubuh badan.
 • Boleh membaca, menulis dan minat (3M).
 • Berumur dari 15 tahun dan tiada had umur.
 • Berminat dengan bidang yang dipohon.
 • Tamat Tingkatan 5 dan berumur 18 tahun ke atas adalah syarat tambahan untuk menduduki peperiksaan kompetenan Suruhanjaya Tenaga (ST) bagi kursus Pendawai Elektrik & Penjaga Elektrik.
Bantuan Kewangan
 • Bantuan kewangan adalah disediakan bagi yang layak.

Pengsijilan
 • Sijil Profesional GIATMARA
 • Sijil Kemahiran GIATMARA
 • Sijil Modular GIATMARA
 • Sijil Teknologi GIATMARA
 • Sijil Kehadiran GIATMARA
 • Sijil Kemahiran Warisan GIATMARA
 • Sijil Perantisan GIATMARA
 • Sijil Suruhanjaya Tenaga (PW1/PW2/PW4 & 
Penjaga Jentera Elektrik Kategori A0/A1)
 • Sijil Kemahiran Malaysia

Senarai nama Kluster dan nama Kursus

1) Computer and Networking Technology
 • Teknologi Sistem Komputer 
 • Computer System and Networking 3

2) Elektrikal
 • Pendawai Elektrik (PW2)
 • Pendawai Elektrik (EIU)
 • Pendawai Elektrik (PW4) -1
 • Pendawai Elektrik (PW4) -3 thn
 • Penjaga Jentera Elektrik (A0) - 2 thn
 • Penjaga Jentera Elektrik (A0) - 3 thn
 • Penjaga Jentera Elektrik (A1)
3) Specialized Elektrikal
 • Teknologi dan Pemasangan Elektrik 1st Grade (EIU)
 • Pemasang Solar Fotovolta Grid
4) Elektronik/Mekatronik
 • Teknologi Elektronik
 • Teknologi Elektronik Audio Visual
 • Elektronik Industri 
 • Mekatronik
5) Fabrik
 • Fashion and Dressmaking
 • Hiasan Dalaman 
 • Pattern Cutting and Garment Production
 • Mascot Costume
 • Seni Sulaman Kreatif
 • Seni Sulaman Kreatif (Tangan)
 • Seni Sulaman Kreatif (Mesin)
 • Sulaman Berkompute(L)
 • Fashion Drawing and design
 • Pembuatan Pakaian Lelaki
6) Hairdressing and Cosmetology
 • Seni Reka Gaya Rambut
 • Solekan dan Terapi Kecantikan
 • Seni Reka Gaya Rambut & Solekan
 • Juruterapi Estetik
 • Holistic Theraphy and Wellness
7) Hospitaliti
 •  Early Childhood Education & Training
8) Kulinari
 • Masakan dan Pramusaji
 • Confectionery and Bakery 
 • Beverages (L)
 • Pengkhususan Pembuatan Pastri Perancis
 • Pengkhususan Artisan Kek
 • Pengkhususan Seni Ukiran Makanan & Ais
 • Pengkhususan Food Styling
 • Pengkhususan Bread Artisan
 • Pengkhususan Asean Etnik
 • Pengkhususan Penjagaan Daging
9) Mekanikal
 • Teknologi Kimpalan dan Fabrikasi Logam
 • Teknologi Kimpalan dan Fabrikasi Logam (L)
 • Teknologi Kimpalan dan Fabrikasi Logam GTAW (L)
 • Teknologi Penyejukbekuan dan Penyaman Udara (FASA SATU)
 • Tool and Die Technology (Tahap 1)
 • Tool and Die Technology (Tahap 2)
 • Tool and Die Technology (Tahap 3)
10) Pembuatan
 • Teknologi Perabot dan Rekaan Dalaman
 • CompositeTechnology
 • Aerospace Composites Manufacturing - SLDN
 • Boat Building and Repair 
 • Boat Building and Repair - SLDN
11) Pengangkutan
 • Teknologi Automotif (Tahap 2)
 • Teknologi Automotif (Tahap 3)
 • Teknologi Baikpulih dan Mengecat Kenderaan (Tahap 1)
 • Teknologi Baikpulih dan Mengecat Kenderaan (Tahap 2)
 • Teknologi Motosikal
 • Teknologi Berkuasa Tinggi
 • Penyelenggaraan Enjin Marin
 • Pemanduan Kenderaan Perdagangan
 • Pemasangan Gas Asli Kenderaan
 • Juruteknik Servis Tayar
12) Creative Media and Printing
 • Multimedia Design and Production
 • Graphic Design and Advertising
 • Teknologi Animasi
 • 3D Animation Production (L)
 • Teknologi Percetakan
 • Desktop Publishing Artist
 • Advance Digital Imaging
 • 3D Animation Visual Artist (L)
 • Teknologi Fotografi
 • 3D Animation Visual Artist - SLDN
 • Videography and Visual Effect
13) Senibina
 • Teknologi Bangunan
 • Seni Landskap dan Taman
 • Buiding Maintenance
 Permohonan Online

Permohonan online bagi program latihan sepenuh masa anda boleh buat melalui Link ini