PERMOHONAN ONLINE BIASISWA ASTRO 2018

Anugerah Biasiswa Astro 2018

Pendidikan boleh mengubah dan memberi inspirasi kepada orang untuk membentuk masa depan yang lebih besar untuk diri mereka sendiri, keluarga mereka, masyarakat kita dan akhirnya negara kita. Dengan kepercayaan ini, kami telah menubuhkan Anugerah Biasiswa Astro 2018 untuk pelajar-pelajar cemerlang yang ingin mengikuti pengajian pra-universiti, sarjana dan pascasiswazah.


Bagi pelajar-pelajar yang mengejar kecemerlangan dalam pendidikan dan akan berakhir dengan masa depan yang cerah. Untuk fungsi ini, penerima biasiswa kami tidak perlu risau tentang perjalanan mereka, tinggal dan belajar perbelanjaan sama ada di Malaysia atau di luar negara.

Permohonan Online program profesional 2018

Kategori 1: Biasiswa (Pra-Universiti / Yayasan / Diploma / Sarjana)

Bantuan kewangan untuk pengajian pra-universiti / sarjana muda di institusi pengajian tempatan dan luar negara

Pertimbangan khusus akan diberikan kepada pemohon dengan jumlah pendapatan isi rumah tahunan tidak melebihi RM 30,000

Keperluan

-Warganegara Malaysia

-Terbukti penyertaan aktif dalam aktiviti kokurikulum, sosial atau sukarela

-Tidak terikat dengan mana-mana syarikat / institusi lain (tidak termasuk PTPTN & JPA)

-Bersedia untuk terikat dengan Astro

-Kini mendaftar atau telah memperoleh kemasukan bersyarat / tanpa syarat untuk mengikuti program prasiswazah / sarjana muda

-Hasil akademik yang konsisten dan cemerlang

-Keputusan akademik minimum yang diperlukan untuk aplikasi pra-universiti / asas / diploma adalah:

-SPM / O-Level - Min 8As

-Keputusan akademik minimum yang diperlukan untuk aplikasi sarjana muda ialah:

SPM / O-Level - Min 8As
DAN

A-Level / STPM - Min 4As

Matrikulasi Australia - Min 90.0

Matrikulasi Kanada - Min 90.0

Matrikulasi Tempatan - Min CGPA 3.7

Diploma - Min CGPA 3.7

Yayasan - Min CGPA 3.7

ADP - Min CGPA 3.7

IB - Min 36

UEC - Max 5

-Perubatan yang disahkan sesuai dengan doktor panel Astro apabila disenarai pendek untuk anugerah biasiswa

-Percuma dari mana-mana rekod jenayah dan apa-apa salah laku serius di sekolah, institusi pengajian atau tempat kerja

-Secara fizikal hadir di Malaysia untuk menghadiri penilaian yang diperlukan pada bulan Mei / Jun

Bidang Pengajian

Perniagaan dan Ekonomi

Kewangan dan Perakaunan

Sains Aktuari, Analisis Data / Sains, Statistik dan Matematik

Komputer dan Teknologi Digital

Kejuruteraan (Audio, Penyiaran, Elektrikal, Elektronik & Sistem, Mekatronik, Telekomunikasi, Komputer)

Perhubungan Awam dan Perhubungan Awam

Kewartawanan

Linguistik dan Pengajian Bahasa

Sains Sosial

Seni dan Reka Bentuk

Undang-undang

dapatkan info terkini bagi biasiswa Malaysia >>mypendidikanmalaysia.com<<

Kategori 2: Biasiswa (Pascasiswazah)

Bantuan kewangan di institusi pengajian terkenal untuk:

MBA / MBA Eksekutif

Sarjana Analisis Data / Sains

Keperluan

-Warganegara Malaysia

-Pengalaman kerja yang relevan akan dipertimbangkan

-Tidak terikat dengan mana-mana syarikat / institusi lain

-Bersedia untuk terikat dengan Astro

-Kini mendaftar atau telah memperoleh pengakuan bersyarat / tanpa syarat untuk mengikuti MBA / MBA Eksekutif / Sarjana Data Analitik / Sains

-Perubatan yang disahkan sesuai dengan doktor panel Astro apabila disenarai pendek untuk anugerah biasiswa

-Tiada dari mana-mana rekod jenayah dan apa-apa salah laku serius di sekolah, institusi pengajian atau tempat kerja

-Secara fizikal hadir di Malaysia untuk menghadiri penilaian yang diperlukan pada bulan Mei / Jun

Permohonan dibuka dari 24 April 2018 hingga 15 Mei 2018

Untuk memohon sila click  >> ASTROBIASISWA2018 <<