PERMOHONAN ONLINE BIASISWA IJM 2018

Permohonan bagi Biasiswa IJM 2018 telah dibuka sekarang, anda boleh membuat permohonan sehingga 8 Jun 2018.


Program Anugerah Biasiswa IJM ditubuhkan untuk membantu membangun, memupuk dan meningkatkan bakat Malaysia yang muda dan cerah masa depan. Melalui anugerah, pelajar diberi peluang untuk merealisasikan potensi mereka, oleh itu, mencapai cita-cita tertinggi mereka.

Permohonan biasiswa Tan Sri Lee Shing Cheng 2018

Di IJM, kami percaya pendidikan boleh memberi inspirasi kepada pemikiran muda untuk membina masa depan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan orang-orang di sekeliling mereka. Dengan Beasiswa IJM, mimpikan impian anda ketika kami bekerjasama dengan anda ke arah kejayaan dunia. Sebuah dunia di mana anda berkembang di luar.

Biasiswa IJM 2018 juga ditawarkan untuk membantu membangun, memupuk dan meningkatkan peluang serta potensi dalam diri rakyat Malaysia untuk keperluan masa depan individu mahupun negara. Melalui biasiswa ini, calon anak muda Malaysia diberi peluang untuk membangunkan potensi diri, memenuhi aspirasi mereka, dan menyumbang ke arah pembangunan negara.

Dapatkan info terkini berkenaan biasiswa 

BIDANG-BIDANG

Kursus pengajian yang ditawarkan di bawah biasiswa IJM adalah seperti berikut:

Sarjana Muda Kejuruteraan Awam
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal
Sarjana Muda Ukur Bahan
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik

SYARAT-SYARAT

Calon yang ingin membuat permohonan biasiswa hendaklah memenuhi kriteria di bawah:

Warganegara Malaysia, berusia 21 tahun dan ke bawah
Sedang menunggu kemasukan atau telah dimasukkan ke dalam kursus sarjana muda sepenuh masa di sebuah universiti tempatan
Harus mencapai:
Minimum 5A dalam SPM (termasuk Matematik, Matematik Tambahan dan Fizik) / O-Level; dan
Minimum 3A dalam STPM (mesti lulus Kertas Am) / Matrikulasi / Asasi / A-Level / Diploma, atau setaraf, mengikut mana-mana yang berkenaan
Menguasai Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia dengan baik, bertulis dan lisan
Aktif dalam sukan dan aktiviti kokurikulum
Bagi mereka yang sedang mengikuti pengajian ijazah sarjana, mestilah mencapai sekurang-kurangnya skor PNGK 3.6 dari 4.00 dalam keputusan akhir semester mereka.
Memerlukan bantuan kewangan
Pemohon tidak akan menerima pinjaman biasiswa / pendidikan lain dari mana-mana organisasi / orang lain pada masa permohonannya

SYARAT LAIN


Calon-calon yang berjaya akan berkhidmat sebagai pekerja IJM atau mana-mana anak syarikatnya untuk tempoh yang ditetapkan serta-merta selepas tamat pengajian mereka.

KAEDAH PERMOHONAN

Hantar permohonan secara dalam talian melalui http://career.ijm.com/scholarship/2018

TARIKH TUTUP

08 Jun 2018

HUBUNGI

Sebarang pertanyaan sila e-mel kepada kami di hr_scholarship@ijm.com