SEMAKAN JADUAL PEPERIKSAAN MUET BAGI BULAN JULAI, OGOS, SEPTEMBER DAN OKTOBER 2019

Semakan jadual peperiksaan MUET bagi bulan Julai, Ogos, September dan Oktober 2019. 


Bagi pelajar yang Sijil Pelajaran Tinggi Malaysia (STPM) 2019 yang akan mengambil pepeiksaan MUET pada tahun ini. anda sudah semestinya ingin membuat perancangan yang khusus sebelum hari peperiksaan dijalankan. dan bagi calon persendirian MUET , anda juga perlu membuat persediaan yang terbaik untuk menghadapi hari yang penting.

Lihat Juga:

Cara membuat permohonan calon Persendirian MUET

Bagi sesi Ujian Muet tahun 2019

Julai 2019 - Pendafataran dibuka pada 15 April 2019 sehingga 1 Julai 2019, dan ujian akan dijalan pada 13 Julai 2019.

Ogos 2019 - Pendaftaran dibuka pada 20 Mei 2019 sehingga 12 Ogos 2019, dan ujian akan di jalan kan oada 24 Ogos 2019

September 2019 - Pendaftaran dibuka pada 2 Julai 2019 sehingga 9 September 2019 dan ujian akan dijalankan pada 21 September 2019

Oktober 2019 - Pendaftaran dibuka pada 2 Julai 2019 sehingga 7 Oktober 2019 dan Ujian akan dijalankan pada 19 Oktober 2019.