Permohonan online Biasiswa SEAMOE SEARCA’s Graduate Study Program 2018

Permohonan dan tawaran Biasiswa SEAMOE SEARCE's Garduate study program sesi 2018 kini dibuka kepada yang berminat untuk membuat permohonan.Sejak tahun 19681969. lebih daripada empat dekad program, pengajian siswazah SEARCE ditubuhkan dan dimulakan. skop Program Pengajian Siswazah telah diperluaskan merangkumi pembangunan institusi, rangkaian, dan perkhidmatan untuk meningkatkan pendidikan siswazah di rantau ini. SEARCA juga telah menyediakan perkhidmatan untuk pentadbiran dana biasiswa di bawah penajaan institusi selain SEAMEO.

Selama lebih dari empat dekad SEARCA telah menganugerahkan lebih daripada 1,500 biasiswa kepada negara-negara anggota tetap SEAMEO iaitu: Brunei Darussalam, Kemboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor-Leste, dan Vietnam untuk melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana dan kedoktoran dalam bidang pertanian, perhutanan, dan sains yang berkaitan.

Lihat juga: permohonan biasiswa Maxis 2018

Pada permulaan Tahun Akademik 2017-2018 SEARCA telah memberikan sejumlah 1,633 biasiswa kepada warganegara Asia Tenggara.

KRITERIA

Pemohon mesti memenuhi semua syarat keperluan berikut:

Terbuka kepada warganegara anggota SEAMEO yang merupakan pekerja tetap institusi akademik atau penyelidikan atau agensi kerajaan.
Tidak boleh melebihi 35 (Sarjana) atau 40 tahun (PhD) pada masa permohonan.
Cadangan penyelidikan tesis harus memberi tumpuan kepada tema menyeluruh SEARCA pembangunan pertanian dan luar bandar yang inklusif dan mampan (ISARD). Oleh itu, bidang pengkhususan pemohon biasiswa mesti diikuti haruslah pertanian atau sains yang berkaitan, yang termasuk tetapi tidak terhad kepada mereka yang berada di bawah kelompok program berikut:
Sains pertanian / biologi
Sains Sosial
Ekonomi dan Agro perniagaan
Perhutanan dan Perikanan
Sains Alam Sekitar
Teknologi dan Kejuruteraan Pertanian
Selain itu, topik penyelidikan keutamaan mesti termasuk dalam teras strategik ISARD mengenai kemasukan sosial, kelestarian alam sekitar, dan kebimbangan silang.

Lihat juga: permohonan Biasiswa ASTRO 2018

MANFAAT & NILAI BIASISWAMeliputi yuran pengajian dan yuran lain
Elaun perjalanan (tiket penerbangan balik dari negara asal untuk mengkaji pos dan pengangkutan tempatan)
Sokongan tesis
Elaun buku dan lain-lain
Insuran kesihatan
Elaun untuk makanan, penginapan dan perbelanjaan sampingan.

KAEDAH PERMOHONAN BIASISWA

Negara anggota SEAMEO (Brunei Darussalam, Kemboja, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor-Leste, dan Vietnam) boleh memohon biasiswa. Permohonan boleh dikemukakan kepada mana-mana Kementerian negara pemohon berikut (Klik di sini untuk mendapatkan butiran / maklumat hubungan khusus negara):

Kementerian Pendidikan
Kementerian Pertanian
Kementerian Perhutanan
Kementerian Perikanan
Kementerian Pembangunan Luar Bandar
Kementerian di mana pemohon bekerja boleh menjalankan pemeriksaan awal pemohon dan mengemukakan pencalonan mereka dan dokumen permohonan kepada Kementerian Pelajaran / Pengajian Tinggi, yang kemudiannya akan merangkumi penama-penolong Kementerian lain dalam senarai akhir calon yang dikemukakan kepada SEARCA. Kementerian-kementerian lain mungkin memilih untuk menerima permohonan dan meneruskannya, tanpa pemeriksaan awal, kepada Kementerian Pendidikan / Pengajian Tinggi. Sebagai alternatif, permohonan boleh dikemukakan terus kepada Kementerian Pendidikan / Pengajian Tinggi.

Borang permohonan dan risalah maklumat di universiti yang boleh dijadikan pengajian sarjana SEARCA boleh didapati di Kementerian ini dan boleh dimuat turun dari sini.

Tarikh akhir untuk Kementerian untuk menghantar sokongan ke SEARCA adalah 31 Julai setiap tahun.

Oleh itu, pemohon diminta untuk memeriksa dari Kementerian Pelajaran / Pengajian Tinggi masing-masing untuk tarikh penerimaan permohonan.

Maklumat lanjut mengenai biasiswa ini juga boleh di dapati di laman rasmi SEARCA di PAUTAN INI

Dapatkan info pendidikan malaysia terkini >> mypendidikanmalaysia.com