TAWARAN DAN PERMOHONAN ONLINE BAGI BIASISWA BANK NEGARA MALAYSIA TAHUN 2019/2020

Tawaran dan permohonan Online bagi Biasiswa Bank Negara Malaysia tahun 2019/2020, perlawaan adalah dibuka kepada semua yang mempunyai kelayakan bagi bagi membuat permohonan melalui Online (atas Talian)Anugerah bagi Biasiswa ini terbuka kepada semua warganaegara Malaysia yang mempunyai kelayakan, dan pada setiap tahun permohonan bagi biasiswa ini dibuka untuk memberikan peluang kepada pelajar-pelajar untuk membaut permohonan.

Selaras dengan Wawasan Bank Negara Malaysia (BNM) untuk membantu dan meningkatkan pembangunan Modal insan di Negara ini. Biaisiswa ini adalah bertujuan untuk membantu kepada mereka untuk mencapai kejayaan dan juga sekali gus dapaty membantu membangunkan negara.

Biasiswa yang ditawarkan dibuka kepada pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran mereka ke tahap yang lebih tinggi bermula di peringkat Pra-Universiti, Ijazah Sarjana Muda, Sarjana (Master) atau Doktor Falsafah (PhD).

Berikut adalah perincian berkenaan lanjutan pengajian bagi Anugerah Biasiswa BNM sesi Akademik 2019

PRA-UNIVERSITI

Cambridge A-Levels

Untuk peringkat Pra-Universiti, terdapat dua (2) jenis biasiswa yang disediakan untuk calon yang layak:

Biasiswa Kijang Emas

1) Biasiswa Kijang Emas diberikan kepada pelajar SPM 2018.

2) Para penerima Kijang Emas diberi kebebasan untuk melanjutkan pelajaran mereka di universiti-universiti terkemuka, di mana-mana negara pilihan mereka.

3)Syarat dan keperluan untuk penerima Biasiswa Kijang Emas termasuklah:
 • Memperoleh semua A+ dalam peperiksaan SPM 2018
 • Tidak melebihi 19 tahun pada 1 Julai 2019
 • Kualiti kepimpinan yang kuat, keupayaan berpasukan yang tinggi, cemerlang dalam kedua-dua aktiviti kokurikulum dan sukan
 • Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang luar biasa
 • Tajaan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) akan diperluaskan tertakluk kepada kriteria yang diluluskan oleh BNM.
 • (Permohonan mula dibuka dari 16 Mac hingga 29 Mac 2019)
Biasiswa Kijang

1) Biasiswa Kijang dianugerahkan kepada individu yang layak untuk melanjutkan pengajian pra-universiti dan seterusnya sarjana muda dalam bidang Ekonomi, Perakaunan, Perbankan, Kewangan, Sains Aktuari, Undang-Undang dan Sains Komputer di universiti-universiti terkemuka mengikut senarai universiti yang diluluskan oleh Bank.

2) Syarat & Keperluan untuk penerima Biasiswa Kijang termasuklah:
 • Minimum 8A (A dan A + sahaja) dalam peperiksaan SPM 2018
 • Tidak melebihi 19 tahun pada 1 Julai 2019
 • Kualiti kepimpinan yang kuat, keupayaan berpasukan yang tinggi, cemerlang dalam kedua-dua aktiviti kokurikulum dan sukan
 • Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang luar biasa
 • Tajaan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) akan diperluaskan tertakluk kepada memenuhi kriteria yang diluluskan oleh Bank.
 • (Permohonan mula dibuka dari 16 Mac hingga 15 April 2019)
IJAZAH SARJANA MUDA

1) Biasiswa Sarjana Muda ini diberikan kepada individu yang layak yang telah menerima tawaran untuk mengikuti atau sedang mengikuti pengajian Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Ekonomi, Perakaunan, Perbankan, Kewangan, Sains Aktuari, Undang-Undang dan Sains Komputer di universiti terbaik mengikut senarai universiti yang diluluskan oleh BNM.

2) Calon mesti memenuhi syarat minimum berikut:
 • STPM / A-Level – sekurang-kurangnya 3A; atau
 • Diploma / Matrikulasi – Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) sekurang-kurangnya 3.50; atau
 • South Australia Matriculation – ATAR sekurang-kurangnya 85%; atau
 • Program Yayasan Amerika – Skor SAT1 sekurang-kurangnya 1200; atau
 • Bagi calon yang sedang mengikuti Sarjana Muda – PNGK semasa sekurang-kurangnya 3.50
 • Lulus SPM dengan kredit dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
 • Umur tidak melebihi 25 tahun pada 1 Julai 2019
 • Mendapatkan tawaran untuk mengikuti atau sedang mengikuti pengajian Ijazah Sarjana pada tahun 2019 dari senarai universiti yang diluluskan BNM
 • Keperluan tambahan termasuk
 1. Kualiti kepimpinan yang kuat keupayaan berpasukan yang tinggi, cemerlang dalam kedua-dua aktiviti kokurikulum dan sukan
 2. Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang luar biasa
 • (Permohonan kini dibuka dari 16 Mac hingga 15 April 2019)
Lihat Juga:

Tawaran Program Tajaan Nasional JPA 2019/2020
Permohonan Biasiswa Yayasan Bursa Malaysia 2019

SARJANA (MASTER)

1) Biasiswa Pascasiswazah dianugerahkan kepada individu yang layak yang telah menerima tawaran untuk mengikuti atau sedang mengikuti pengajian Pascasiswazah dalam bidang pengajian berikut di universiti teratas mengikut senarai universiti yang diluluskan Bank:
 • Perakaunan
 • Perbankan
 • Kewangan
 • Ekonomi
 • Undang-undang
 • Sains Aktuari
 • Sains Komputer
 • Setiap calon mesti memenuhi syarat minimum berikut:
 1. Memperolehi Kelas Pertama (Kepujian) Ijazah Sarjana / Sarjana dari universiti tempatan dan luar negara yang diiktiraf
 2. Umur tidak melebihi 30 tahun pada 1 Julai 2019
 3. Lulus SPM dengan kredit dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
 4. Mendapatkan tawaran untuk mengikuti atau sedang mengikuti pengajian Pascasiswazah pada tahun 2019 dari senarai universiti yang diluluskan
 • Keperluan tambahan termasuk:
 1. Kualiti kepimpinan yang kuat, keupayaan berpasukan yang tinggi, cemerlang dalam kedua-dua aktiviti kokurikulum dan sukan
 2. Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang luar biasa
3) Mereka yang memenuhi syarat minimum perlu melakukan permohonan secara dalam talian melalui laman web Bank Negara Malaysia. Untuk permohonan pascasiswazah, sila serahkan satu (1) halaman ringkasan penyelidikan anda ke alamat berikut:

Strategic Human Capital Department
Level 11C Bank Negara Malaysia
Jalan Dato’ Onn
50480 Kuala Lumpur
(Attn to : Scholarship Section)

(Permohonan dibuka dari 16 Mac hingga 15 April 2019)

DOKTOR FALSAFAH (PHD)


1) Biasiswa Pascasiswazah diberikan kepada individu yang layak yang telah menerima tawaran untuk mengikuti atau sedang mengikuti pengajian Pascasiswazah dalam bidang pengajian berikut di universiti teratas mengikut senarai universiti yang diluluskan pihak BNM:
 • Perakaunan
 • Perbankan
 • Kewangan
 • Ekonomi
 • Undang-undang
 • Sains Aktuari
 • Sains Komputer
 • Calon mesti memenuhi syarat minimum berikut:
 1. Memperolehi Kelas Pertama (Kepujian) Ijazah Sarjana / Sarjana dari universiti tempatan dan luar negara yang diiktiraf
 2. Umur tidak melebihi 35 tahun pada 1 Julai 2019
 3. Lulus SPM dengan kredit dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
 4. Mendapatkan tawaran untuk mengikuti atau sedang mengikuti pengajian Pascasiswazah pada tahun 2019 dari senarai universiti yang diluluskan
 • Syarat tambahan termasuk:
 1. Kualiti kepimpinan yang kuat, keupayaan berpasukan yang tinggi, cemerlang dalam kedua-dua aktiviti kokurikulum dan sukan
 2. Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang luar biasa
Mereka yang memenuhi syarat minimum diperlukan untuk memohon secara dalam talian melalui laman web Bank Negara Malaysia. Untuk permohonan pascasiswazah, sila serahkan satu (1) halaman ringkasan penyelidikan anda ke alamat berikut:

Strategic Human Capital Department
Level 11C Bank Negara Malaysia
Jalan Dato’ Onn
50480 Kuala Lumpur
(Attn to : Scholarship Section)

(Permohonan dibuka dari 16 Mac hingga 15 April 2019)

KAEDAH PERMOHONAN

Permohonan boleh dibuat melalui pautan berikut
HUBUNGI

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut yang berkaitan, sila hubungi:

Tel:
1300 88 5465 (BNMTELELINK)
+603 2698 8044 (General line)