Tawaran Biasiswa Yang Di-Pertuan Agong (BYDPA) 2018/2019

Biasiswa Yang Di-Pertuan Agong (BYDPA) 2018-2019 – Tawaran Biasiswa Yang Di-Pertuan Agong (BYDPA) Sesi Pengajian 2018/2019 kini dibuka untuk permohonan.


Semua warganegara Malaysia yang layak adalah dipelawa untuk memohon Biasiswa Yang Di-Pertuan Agong (BYDPA) Sesi Pengajian 2018/2019 di peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah (Ph.D) di dalam dan luar negara.


Keterangan Kemudahan BYDPA Sesi 2018/2019.

Biasiswa Yang di-Pertuan Agong (BYDPA) ini adalah bagi mengiktiraf kebolehan luar biasa seseorang pelajar, di samping memberi peluang kepada pelajar untuk melanjutkan pengajian di peringkat Pasca Ijazah dalam bidang Sains dan Teknologi, Ekonomi, Undang-undang dan Kewangan Islam. Kelebihan biasiswa ini adalah dari segi kadar biasiswa yang ditawarkan, syarat-syarat kelayakan dan penempatan di universiti-universiti yang terkemuka.
Bilangan biasiswa yang disediakan adalah dua belas (12) biasiswa iaitu enam (6) untuk peringkat Sarjana dan enam (6) biasiswa untuk peringkat Kedoktoran (Ph.D) setiap tahun.
Kriteria utama yang digunakan bagi pemilihan calon-calon untuk mendapatkan BYDPA ini adalah berdasarkan kepada kecemerlangan akademik yang dimiliki. Di samping itu, kriteria berikut juga diambil kira di dalam pemilihan calon-calon iaitu:
i. Penglibatan dalam kegiatan ko-kurikulum atau aktiviti kemasyarakatan atau hasil kerja kreatif dan inovatif; dan
ii. Prestasi semasa temuduga.
Syarat kelayakan yang ditetapkan adalah seperti berikut:
i. Warganegara Malaysia;
ii. Berumur tidak melebihi 35 tahun pada tahun memulakan pengajian;
iii. Mempunyai keputusan akademik yang amat cemerlang iaitu CGPA 3.75 atau kelas pertama atau yang setaraf dengannya;
iv. Calon yang aktif dalam kegiatan ko-kurikulum atau aktiviti kemasyarakatan atau menghasilkan kerja-kerja kreatif dan inovatif akan diberikan keistimewaan;
v. Calon yang mahir dalam lebih daripada satu bahasa antarabangsa akan diberikan keistimewaan; dan
vi. Telah mendapat tempat atau telah mendapat tawaran pengajian secara sepenuh masa di universiti penyelidikan tempatan atau di universiti terkemuka di dunia.
Penerima BYDPA yang telah menamatkan pengajian diwajibkan pulang ke Malaysia untuk berkhidmat di negara ini bagi tempoh tidak kurang dari lima (5) tahun. Bagi memastikan syarat tersebut dipatuhi, calon yang terpilih dikehendaki menandatangani perjanjian dengan Kerajaan. Jika calon yang terpilih adalah terdiri daripada pelajar-pelajar tajaan JPA di peringkat Ijazah Sarjana Muda, mereka masih terikat untuk berkhidmat dengan Kerajaan mengikut tempoh yang telah ditetapkan di bawah penajaan peringkat Sarjana Muda. Kadar gantirugi seperti yang berkuatkuasa pada masa sekarang akan dikenakan sekiranya pelajar melanggar syarat perjanjian.

Syarat Permohonan BYDPA 2018/2019

Permohonan adalah dipelawa daripada semua warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk memohon Biasiswa Yang di-Pertuan Agong (BYDPA) Sesi Pengajian 2018/2019 bagi mengikuti pengajian di peringkat Sarjana dan Kedoktoran (Ph.D) di dalam dan luar negara.
Pemohon-pemohon mestilah memenuhi syarat-syarat permohonan seperti berikut:
Syarat-Syarat Umum
a) Warganegara Malaysia; dan
b) Umur tidak melebihi 35 tahun pada tahun memulakan pengajian di universiti.
Syarat-Syarat Khusus
a) Mempunyai keputusan akademik yang amat cemerlang iaitu CGPA 3.75 atau kelas pertama atau yang setaraf dengannya;
b) Calon yang aktif dalam kegiatan ko-kurikulum atau aktiviti kemasyarakatan atau menghasilkan kerja-kerja kreatif dan inovatif akan diberikan keistimewaan;
c) Calon yang mahir dalam lebih daripada satu bahasa antarabangsa akan diberikan keistimewaan;
d) Telah mendapat tempat atau telah mendapat tawaran pengajian secara sepenuh masa dalam bidang Sains dan Teknologi, Ekonomi, Undang-undang atau Kewangan Islam di universiti penyelidikan tempatan seperti di Lampiran B1 atau di universiti terkemuka dunia berdasarkan Times Higher Education (THE), QS World University Ranking, Academic Ranking World Universities (ARWU), Barron’s Profiles Of American Colleges atau manamana universiti berprestij lain yang dipersetujui olah JPA seperti di Lampiran B2;
e) Senarai kursus di bawah bidang Sains dan Teknologi adalah seperti di Lampiran B3; dan
f) Pengajian bagi peringkat Sarjana adalah secara mod penyelidikan sahaja yang mewajibkan penyediaan kertas penyelidikan atau disertasi atau tesis.

SENARAI UNIVERSITI TEMPATAN MERANGKUMI PELBAGAI BIDANG PENGAJIAN

Biasiswa Yang Di-Pertuan Agong BYDPA
Lampiran B1

SENARAI UNIVERSITI TERKEMUKA DI DUNIA MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN
KLUSTER BIDANG SAINS DAN TEKNOLOGI
Biasiswa Yang Di-Pertuan Agong BYDPA
Lampiran B2
Biasiswa Yang Di-Pertuan Agong BYDPA
Biasiswa Yang Di-Pertuan Agong BYDPA
Biasiswa Yang Di-Pertuan Agong BYDPA
Biasiswa Yang Di-Pertuan Agong BYDPA
Biasiswa Yang Di-Pertuan Agong BYDPA
Lampiran B3
KAEDAH PERMOHONAN
 1. Permohonan adalah dipelawa daripada semua warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk memohon Biasiswa Yang di-Pertuan Agong (BYDPA) Sesi Pengajian 2018/2019 bagi mengikuti pengajian di peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah di dalam dan luar negara dalam bidang Sains dan Teknologi, Ekonomi, Undang-undang dan Kewangan Islam.
 2. Keterangan mengenai Program BYDPA Sesi Pengajian 2018/2019, syarat-syarat permohonan dan panduan permohonan boleh diperolehi dengan melayari portal http://esilav2.jpa.gov.my mulai tarikh iklan ini disiarkan.
 3. Borang permohonan hendaklah diisi secara dalam talian (on-line) melalui portal http://esilav2.jpa.gov.my mulai jam 5.00 petang, 5 Februari 2018.
 4. Tarikh tutup permohonan dalam talian (on-line) BYDPA Sesi Pengajian 2018/2019 dan tarikh akhir bagi mengemukakan borang permohonan ialah pada 2 Mac 2018 melalui serahan tangan atau pos ke:

  Jabatan Perkhidmatan Awam
  Bahagian Pembangunan Modal Insan
  Aras 3, Blok C2, Kompleks C
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
  62510 PUTRAJAYA
  (u.p: Unit Pengurusan Penawaran Dalam Perkhidmatan)
HUBUNGI
Pertanyaan mengenai BYDPA Sesi Pengajian 2018/2019 boleh dibuat dengan menghubungi talian 03-8885 3546/ 3053/ 3571 pada setiap hari bekerja mulai jam 8.30 pagi hingga 5.30 petang atau e-mel di alamat ldp@jpa.gov.my.


Info daripada: https://www.biasiswa.info