PERMOHONAN BAGI AMCORP STUDY GRANT 2019 (ASG) BAGI CALON (ACCA)

Permohonan Online AmCorp Study Grant 2019, permohonan adalah dibuka sekarang kepada yang berkelayakan mendaftar ACCA(Association of Chartered Certified Accountants). 




Amcorp ditubuhkan di Malaysia pada 26 April 1910 di bawah Ordinan Syarikat 1889 sebagai sebuah syarikat terhad di bawah nama The Temerloh Rubber Estates Limited. Selepas penyenaraiannya di Bursa Saham Kuala Lumpur pada tahun 1961, Amcorp mempelbagaikan tanaman kelapa sawit dan koko. Pada tahun 1992, selepas melupuskan sebahagian besar aktiviti perladangannya, Amcorp memperoleh 40% kepentingan dalam AMMB Holdings Bhd ("Kumpulan AmBank").


Menerusi Amcorp, study grant ditawarkan kepada mereka yang mempunyai kelayakan, permohonan ini adalah dibuka sepanjang tahun dan tiada tarikh tutup, study grant ini tidak dibuka kepada pelajar antarabangsa, ASG adalah untuk pelajar sepenuh masa berumur bawah 20 tahun pada titik pendaftaran dengan ACCA, calon ASG dikehendaki mengikuti pengajian ACCA mereka di Malaysia. ASG hnaya diberikan kepada calon yang mengejar ACCA sahaja.


Pra-syarat:

• Juruteknik Perakaunan Bertauliah (CAT) / STPM / A-Levels / Equivalent
  - Lulus semua subjek
  - Titik gred mata pelajaran minimum 3.0
  - Gred B minimum untuk Matematik
• dan SPM / O-Level / Setara
  - Gred B minimum untuk Matematik dan Bahasa Inggeris


SYARAT

• Warganegara Malaysia
• Menerima masa penuh ACCA
• Tidak melebihi 20 tahun sebagai
  tarikh pendaftaran
• Kecemerlangan akademik
• Aktif dalam aktiviti kokurikulum
• Tidak kini dibantu oleh kewangan
  pihak lain dan tidak terikat dengannya
  mana-mana organisasi

Ciri-ciri :

• Jumlah geran berjumlah RM70,000
• Keutamaan untuk penempatan magang
• Potensi tawaran ke dalam Pembangunan Eksekutif
• Peluang pekerjaan apabila tamat pengajian
  dengan Amcorp Group Berhad (ACCA Diluluskan
  Majikan - Tahap Platinum)

PROSES PERMOHONAN

Terma dan Syarat lain:

  • mesti mengemukakan keputusan peperiksaan dengan segera kepada Syarikat selepas pembebasan keputusan
  • mesti mematuhi peraturan dan peraturan yang ditadbir oleh undang-undang dan peraturan ACCA
  • tidak dibenarkan untuk tidak hadir / melangkaui peperiksaan berdaftar tanpa sebab yang sah dan tanpa kebenaran daripada Syarikat
  • Tidak dibenarkan menangguhkan kajian ACCA


Penggantungan / Penarikan Balik Geran Kajian:

Geran kajian akan digantung / ditarik balik jika penerima:

• melanggar Undang-undang Kecil dan Peraturan ACCA
• menyediakan maklumat palsu kepada Syarikat
• bertindak dengan cara yang boleh merosakkan reputasi Syarikat

Bon:

Setelah selesai peperiksaan ACCA, penerima harus:

(i) berkhidmat tiga (3) tahun bon dengan Syarikat tertakluk kepada tawaran Syarikat dalam tempoh enam (6) bulan.

(ii) membayar pinjaman sebanyak RM20,000.00 lebih daripada 36 ansuran bulanan yang sama

Sekiranya terdapat pelanggaran bon, penerima akan perlu membayar jumlah penuh pemberian dan pinjaman yang dikeluarkan.

Permohonan:

Borang permohonan dan dokumen yang diperakui seperti berikut hendaklah dikemukakan melalui faks, pos atau e-mel kepada asg@amcorp.com.my:

• Kad Pengenalan Pendaftaran Nasional Pemohon
• Kad Pengenalan Kebangsaan Ibu Bapa
• Surat penerimaan dari ACCA
• Sijil SPM / STPM atau Sijil bersamaan
• Keputusan MUET / 1119 (jika ada)
• Diploma / CAT / A-Level sijil dan transkrip


Pemohon perlu membawa sijil akademik asal apabila menghadiri temuduga.

Sila klik link ini untuk mendapatkan borang permohonan

Lihat Juga:

Pendaftaran MUET calon persendirian
Panduan bagi MQA APEL C
Tawaran dan permohonan Biasiswa Hong Leong Bank 

Lengkapkan Borang Geran Kajian Amcorp ini dan hantarkan kepada kami melalui salah satu saluran berikut:

Faks +603 7966 2381
E-mel: asg@amcorp.com.my

Pos: Sumber Manusia Kumpulan
2-01 Menara Amcorp
18 Persiaran Barat
46050 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan

Sila hantarkan pertanyaan atau permohonan anda ke: asg@amcorp.com.my