PERMOHONAN PINJAMAN PENDIDIKAN BOLEH UBAH (PPPU) BANK RAKYAT 2019 - BIASISWA YAYASAN BANK RAKYAT

Permohonan pinjaman pendidikan boleh ubah (PPPU) Bank rakyat 2019 kini dibuka untuk permohonan, kepada pelajar SijilDiploma, Degree, Master atau PHD yang ingin melanjutkan pengajian di Institut pangajian tinggi (IPT) sama ada awam ataupun swasta dan mempunyai kelayakan, anda boleh membuat permohonan.


PPPU adalah bermatlamatnya untuk membantu pembangunan sosial dan ekonomi rakyat Malaysia dengan membolehkan murid-murid yang cerah tetapi memerlukan pendidikan siswazah di Institusi Institusi dan Institusi Pengajian Tinggi Awam Swasta atau Swasta di negara ini secara sepenuh masa.

PPBU ditawarkan kepada pemohon yang telah mendapat pengakuan dan berada pada tahun pertama mereka belajar di Institusi Pengajian Tinggi dan Institusi Pengajian Tinggi yang diiktiraf oleh Kementerian Pengajian Tinggi, Jabatan Pendidikan Swasta dan Badan Kelayakan Malaysia (MQA) dan Majlis Latihan Vokasional Negara (NVTC). PPBU menyediakan bantuan pendidikan untuk pengajian sarjana dalam spektrum mata pelajaran akademik dan praktikal yang luas yang pada pendapat ahli Lembaga Pemegang Amanah YBR lebih berorientasikan kepada keperluan pembangunan sosial dan ekonomi negara dan masyarakat.

KELAYAKAN

 • Terbuka kepada rakyat miskin dan kurang bernasib baik tanpa mengira kaum, agama dan etnik.
 • Berkelayakan untuk KAJIAN BANYAK-MASA di Institusi Institusi dan Institusi Pengajian Tinggi Awam ATAU yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.
 • Hanya bidang pengajian yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) / Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) / Majlis Latihan Vokasional Malaysia (NVTC) / Agensi Kerajaan (Malaysia) yang berkenaan dan diakui oleh Lembaga Pemegang Amanah YBR.
KELAYAKAN PENGAJIAN

 • Terbuka untuk semua bidang pengajian. kecuali kursus Perubatan dan Penerbangan (Lesen).
 • Keutamaan diberikan kepada bidang pengajian berikut:
 1. Perakaunan
 2. Perbankan
 3. Pengurusan perniagaan
 4. Sumber Manusia
 5. Ekonomi
 6. Komunikasi Media
 7. Undang-undang
 8. Sains Aktuari
 • Doktor PHD, Ijazah Sarjana, Pengajian Profesional, Ijazah Sarjana Muda dan Diploma dalam semua bidang pengajian.
 • Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) yang diiktiraf oleh Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (NVTC) dan Sijil Kemahiran lain diiktiraf oleh Agensi Kerajaan Malaysia yang berkaitan.
KELAYAKAN BAGI SETIAP TAHAP/PROGRAM

SIJIL KEMAHIRAN

* Warganegara Malaysia.
* Berkualifikasi kepada mod STUDI FULL-TIME sahaja.
* Pemohon mesti mempunyai akaun simpanan dengan Bank Rakyat dengan baki minimum RM100 sebelum memohon.
* TIDAK kurang daripada 18 tahun semasa membuat permohonan dan menerima tawaran kajian.
* TIDAK melebihi 30 tahun selepas tamat pengajian.
* Pengesahan kemasukan dari universiti ATAU swasta Universiti ATAU Pusat Latihan.
* Sekurang-kurangnya lulus SPM (dengan 2 Kredit dan subjek Bahasa Malaysia).
* Tempoh pengajian Tahap 1 hingga Tahap 3 (Bergantung pada institusi).
* Jumlah Pembiayaan: Maksimum RM30,000 selama 2 tahun [RM400 / Bulanan + Yuran].

DIPLOMA KEMAHIRAN

* Warganegara Malaysia.
* Berkualifikasi kepada mod STUDI FULL-TIME sahaja.
* Pemohon mesti mempunyai akaun simpanan dengan Bank Rakyat dengan baki minimum RM100 sebelum memohon.
* TIDAK kurang daripada 18 tahun semasa membuat permohonan dan menerima tawaran kajian.
* TIDAK melebihi 30 tahun selepas tamat pengajian.
* Pengesahan kemasukan dari universiti ATAU swasta Universiti ATAU Pusat Latihan.
* Sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya telah mencapai ATAU yang sedang memegang tahap 2 ATAU - Sijil Kemahiran lain memerlukan sekurang-kurangnya lulus dalam SPM mereka (dengan 2 Kredit dan mata pelajaran Bahasa Malaysia) ATAU pemohon mesti memperoleh Sijil Kemahiran dengan minimum CGPA 2.75 dan ke atas.
Tempoh pengajian 3 tahun.
* Jumlah Pembiayaan: Sehingga RM30,000 selama 3 tahun [RM400 / Bulanan + Yuran].


 DIPLOMA

* Warganegara Malaysia.
* Berkualifikasi kepada mod STUDI FULL-TIME sahaja.
* Pemohon mesti mempunyai akaun simpanan dengan Bank Rakyat dengan baki minimum RM100 sebelum memohon.
* TIDAK kurang daripada 18 tahun semasa membuat permohonan dan menerima tawaran kajian.
* TIDAK melebihi 30 tahun selepas tamat pengajian.
* Pengesahan kemasukan dari universiti ATAU swasta Universiti ATAU Pusat Latihan.
* Pemohon mesti mempunyai kelulusan SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) dengan gred minimum 5A.
* Tempoh pengajian 3 tahun / 6 Semester.
* Jumlah Pembiayaan: Maksimum RM7, 500 setiap satu (UiTM & Politeknik hanya RM5, 000) [Elaun + Yuran].

IJAZAH

* Warganegara Malaysia.
* Berkualifikasi kepada mod STUDI FULL-TIME sahaja.
* Pemohon mesti mempunyai akaun simpanan dengan Bank Rakyat dengan baki minimum RM100 sebelum memohon.
* TIDAK kurang daripada 18 tahun semasa membuat permohonan dan menerima tawaran kajian.
* TIDAK melebihi 30 tahun selepas tamat pengajian.
* Pengesahan kemasukan dari universiti ATAU swasta Universiti ATAU Pusat Latihan.
* Pemohon mesti memegang Diploma dengan PNGK minimum 3.0 atau Matrikulasi dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.0 atau Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.0 atau Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan kepujian Jayyid Jiddan atau Mumtaz bersamaan dengan STPM.
* Tempoh pengajian 4 tahun / 8 Semester.
* Jumlah Pembiayaan: Maksimum RM9, 500 setahun (UiTM & Politeknik hanya RM6, 500) [Elaun + Yuran].
PROFESIONAL

* Warganegara Malaysia.
* Berkualifikasi kepada mod STUDI FULL-TIME sahaja.
* Pemohon mesti mempunyai akaun simpanan dengan Bank Rakyat dengan baki minimum RM100 sebelum memohon.
* TIDAK kurang daripada 18 tahun semasa membuat permohonan dan menerima tawaran kajian.
* TIDAK melebihi 30 tahun selepas tamat pengajian.
* Pengesahan kemasukan dari universiti ATAU swasta Universiti ATAU Pusat Latihan.
* Pemohon mesti memegang Diploma ATAU Ijazah dengan CGPA 3.0 dan ke atas.
* Tempoh pengajian 2 Tahun / 4 Semester.
* Jumlah Pembiayaan: Sehingga RM28,500 selama 2 tahun [Elaun + Yuran].

MASTER

* Warganegara Malaysia.
* Berkualifikasi kepada mod STUDI FULL-TIME sahaja.
* Pemohon mesti mempunyai akaun simpanan dengan Bank Rakyat dengan baki minimum RM100 sebelum memohon.
* TIDAK kurang daripada 18 tahun semasa membuat permohonan dan menerima tawaran kajian.
* TIDAK melebihi 45 tahun setelah tamat pengajian untuk Ijazah Sarjana.
* Pengesahan kemasukan dari universiti ATAU swasta Universiti ATAU Pusat Latihan.
* Pemohon mesti memegang Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK 3.00 dan ke atas.
* Tempoh pengajian 2 Tahun / 4 Semester.
* Jumlah Pembiayaan: Maksimum RM 12, 000 secara anally [Fee + Allowance].

 PHD DOCTORATE

* Warganegara Malaysia.
* Berkualifikasi kepada mod STUDI FULL-TIME sahaja.
* Pemohon mesti mempunyai akaun simpanan dengan Bank Rakyat dengan baki minimum RM100 sebelum memohon.
* TIDAK kurang daripada 18 tahun semasa membuat permohonan dan menerima tawaran kajian.
* TIDAK melebihi 50 tahun selepas tamat pengajian untuk Doktor & PHD.
* Pengesahan kemasukan dari universiti ATAU swasta Universiti ATAU Pusat Latihan.
* Pemohon mestilah memiliki kelayakan Sarjana Masters dengan PNGK 3.00 dan ke atas.
* Tempoh pengajian 3 tahun / 6 Semester.
* Jumlah Pembiayaan: Sehingga RM55,800 3 tahun [RM800 / Bulanan + Yuran].

PEMBAYARAN & INSENTIF


LANGKAH PERMOHONAN


Sebarang pertanyaan berkenaan PPPU, anda boleh menghubungi

Yayasan Bank Rakyat,
8th Floor, Tower 1
Menara Kembar Bank Rakyat,
No.33, Jalan Rakyat,
50470, Kuala Lumpur,
Malaysia

Phone: +603 2612 9600  Fax: +603 2260 1050

Operation Hour:

MONDAY - THURSDAY,
8.00am-1.00pm / 2.00pm-5.00pm

FRIDAY 8.00am-12.30pm /2.30pm-5.30pm