ANUGERAH BIASISWA SYARIAH ISRA BNM

Anugerah Biasiswa Syariah ISRA BNM – Anugerah Biasiswa Syariah adalah sebahagian daripada dana untuk mahasiswa Syariah dalam Kewangan Islam.
Dana ini ditubuhkan untuk meningkatkan pengetahuan dan penyelidikan, mengukuhkan bakat dan menggalakkan wacana intelektual dalam bidang Syariah dalam Kewangan Islam. Dana ini melambangkan komitmen (BNM) Bank Negara Malaysia ke arah memantapkan pembangunan industri kewangan Islam.

Permohonan adalah terbuka kepada semua warganegara yang mengikuti pengajian siswazah (Sarjana atau Doktor Falsafah) dalam bidang Syariah atau kewangan Islam di institusi pengajian tinggi yang diiktiraf di Malaysia.

Kriteria kelayakan


 • Mendapat Ijazah Sarjana Muda Syariah dari universiti-universiti tempatan atau antarabangsa yang diiktiraf (Ijazah Sarjana Muda Syariah, Muamalat, Perundangan, Undang-undang Islam, Fiqh, Usul al-Fiqh atau yang setaraf dengannya);
 • Mendapat tawaran untuk meneruskan atau sedang mengikuti Sarjana atau Doktor Falsafah kajian dalam Syariah, kewangan Islam atau yang setaraf dengannya dalam mod sepenuh masa;
 • Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.50 (pada skala 4.0), 4.0 (pada skala 5.0), 80% (pada skala titik 100%), lulus dengan kepujian atau yang setaraf dengannya;
 • Memenuhi atau diluluskan keperluan penguasaan bahasa yang ditetapkan oleh program;
 • Pemohon TIDAK menerima apa-apa anugerah biasiswa atau bantuan kewangan lain.
Pemberian Biasiswa

 1. Yuran pengajian akademik – tidak termasuk pendaftaran atau bayaran masuk, deposit dikembalikan, bon peribadi dan penginapan;
 2. Elaun sara hidup;
 3. Elaun buku
 4. Elaun perkakasan
 5. Elaun persidangan
 6. Elaun kajian Tesis / akhir

Anugerah
 1. Pemberian biasiswa maksimum bagi pengajian peringkat sarjana ialah dua (2) tahun.
 2. Pemberian biasiswa maksimum untuk pelajar PhD adalah tiga (3) tahun.
Apa yang diperlukan?

 • Borang permohonan;
 • Salinan surat tawaran; surat rasmi kemasukan daripada institusi pengajian tinggi yang mengesahkan penempatan di institusi terbabit;
 • Salinan sijil-sijil akademik dan transkrip penuh – Ijazah Sarjana Muda dan / atau Ijazah Sarjana;
 • Salinan pengenalan diri / pasport;
 • Dua surat sokongan daripada pengadil;
 • Satu salinan cadangan tesis – digunakan untuk program oleh penyelidik kursus & penyelidikan.
* Permohonan hendaklah dihantar dengan tangan atau melalui pos berdaftar atau perkhidmatan kurier tidak lewat daripada 10 September 2016 kepada: Shari’ah Scholarship Award, International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), ISRA@INCEIF, Lorong Universiti A, 59100 Kuala Lumpur