BIASISWA YTM TALENT-A 2016 (INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM & POLITEKNIK)

Biasiswa YTM Talent-A 2016 (Institusi Pengajian Tinggi Awam & Politeknik) – Tawaran Biasiswa untuk Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Politeknik.


Yayasan TM mempelawa pelajar berkelayakan rakyat Malaysia dari Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Politeknik untuk memohon biasiswa untuk melanjutkan pengajian.

TERMA DAN SYARAT:

* Permohonan biasiswa sepenuh masa ini dibuka kepada pelajar-pelajar tidak termasuk pekerja Kumpulan TM.

INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA)


KriteriaKelayakanCatatan
AkademikMatrikulasi / Asasi
STPM
Diploma
A-Level
CGPA 3.5 atau setaraf.
Lokasi PembelajaranTempatan:
IPTA terpilih
Tahap Pengajian / UmurIjazah PertamaTidak lebih daripada umur 21 tahun.
KokurikulumAktif dalam kegiatan kokurikulum.

BIDANG PENGAJIAN:

KejuruteraanTeknologi Maklumat / MultimediaPengurusan
Elektrik dan ElektronikSains KomputerPemasaran
KomunikasiTeknologi MaklumatEkonomi
MekatronikSistem Rangkaian dan Keselamatan.Perangkaan (Statistik)
KomputerAnalisis DataSains Aktuari
Perisian dan Pengaturcaraan.
 POLITEKNIK
KriteriaKelayakanCatatan
AkademikSPM atau Vokasional / Diploma (sedang belajar)Keputusan Akademik Cemerlang.
Lokasi PembelajaranTempatan:
Politeknik terpilih
Tahap Pengajian / UmurDiplomaTidak lebih daripada umur 21 tahun.
KokurikulumAktif dalam kegiatan kokurikulum.
BIDANG PENGAJIAN
Kejuruteraan / IT / Sains Komputer
Elektrik dan Elektronik
Komunikasi / Telekomunikasi
Mekatronik
Sistem Rangkaian dan Keselamatan
Pendapatan Isi RumahTidak melebihi RM 20,000 bulanan.
Pakej Biasiswa1. Pengecualian yuran pelajaran
2. Buku-buku dan peralatan
3. Wang saku
4. Elaun Komputer
5. dan elaun praktikal
KAEDAH PERMOHONAN

Layari alamat laman web berikut untuk mengemukakan permohonan dalam talian:

1. Permohonan manual dalam talian. Klik di sini. Mesti Baca!
2. Borang permohonan dalam talian. (Sila simpan “No Rujukan” anda untuk rujukan masa depan)

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi:

1. Ihsan Said (03-2240 1594)

2. Nurul Eleena (03-2240 0293)

Untuk masalah teknikal:

1. Abdul Salam Musa (03-2240 1273)

TARIKH TUTUP: 21 September 2016​​​​​​