FACEBOOK FELLOWSHIP UNTUK PELAJAR PHD ANTARABANGSA 2017

PERMOHONAN FEELOWSHIP UNTUK PELAJAR PHD ANTARBANGA TELAH DIBUKA 


Program Facebook Fellowship direka untuk menggalakkan dan menyokong pelajar kedoktoran yang terlibat dalam penyelidikan inovatif dan relevan dalam bidang yang berkaitan dengan sains komputer dan kejuruteraan.
Permohonan adalah dipelawa untuk Program Facebook Fellowship yang disediakan untuk PhD pelajar di peringkat global yang namanya terdaftar di universiti yang diiktiraf dalam mana-mana negara. Pelajar antarabangsa dan domestik boleh memohon untuk program Facebook Fellowship.

Permohonan akan dinilai berdasarkan kepada kekuatan kenyataan penyelidikan pelajar, rekod penerbitan, dan surat-surat cadangan. Walaupun terbuka kepada pelajar-pelajar di mana-mana tahun pengajian PhD, penekanan kepada penyelidikan dan rekod penerbitan pelajar yang lebih berjaya dalam pengajian mereka.

Subjek Pembelajaran: Facebook menerima permohonan daripada pelajar dengan penyelidikan yang berkaitan dengan salah satu daripada bidang-bidang berikut:
 • Artificial Intelligence
 • Computer Vision
 • Connectivity Hardware
 • Data Mining
 • Databases
 • Distributed Systems, Networking & Operating Systems
 • Economics & Computation
 • Electrical Engineering
 • Human-Computer Interaction
 • Machine Learning
 • Natural Language Processing & Speech Technologies
 • Programming Languages & Compilers
 • Security & Privacy
 • Social Computing
 • Software Engineering
Anugerah Fellowship termasuk:
 • Pengajian dan yuran akan dibayar untuk tahun akademik (sehingga dua tahun).
 • $37K geran (bayaran satu masa pada setiap tahun akademik).
 • Sehingga $ 5,000 bagi menyokong perjalanan persidangan.
 • Lawatan dibayar ke Facebook HQ untuk membentangkan penyelidikan.
 • Peluang untuk latihan amali berbayar di Facebook.
Kriteria Kelayakan:
 • Pelajar sepenuh masa PhD yang sedang terlibat dalam penyelidikan berterusan.
 • Kerja pelajar mesti berkaitan dengan satu atau lebih berkaitan disiplin.
 • Pelajar mesti belajar di sepanjang tahun akademik Fellowship diberikan.
 • Program Fellowship terbuka kepada pelajar PhD di peringkat global yang namanya terdaftar di sebuah universiti yang diiktiraf di mana-mana negara.
Permohonan hendaklah disertakan:
 • 1-2 halaman ringkasan penyelidikan yang dengan jelas mengenal pasti bidang fokus, kepentingan kepada bidang, dan kebolehgunaan kepada penyelidikan Facebook yang dijangkakan ketika penganugerahan. Sila rujuk bidang topikal di bawah.
 • CV Pelajar (dengan e-mel, telefon dan alamat surat-menyurat). Sila sertakan kerja kursus berkenaan.
 • 2 surat cadangan (satu mestilah daripada penasihat akademik).
Kaedah Permohonan:
Semua pemohon perlu menggunakan akaun Facebook mereka untuk memohon. Semua bahan-bahan permohonan, termasuk dua surat cadangan, akan tamat damditutup pada 1 November 2016. Setelah pemohon menyediakan e-mel rujukan mereka, mereka akan menghantar e-mel dengan pautan untuk mengemukakan surat mereka. Sebaik sahaja mereka telah dikemukakan, page permohonan itu akan menunjukkan mesej “Diterima” di bawah nama mereka. Pemohon boleh menghantar semula e-mel peringatan untuk rujukan mereka dari laman permohonan itu jika diperlukan.(Permohonan boleh disimpan dan disunting sehingga tarikh akhir permohonan)
Pautan ke laman Permohonan Facebook Fellowship:https://www.facebook.com/careers/program/fellowship/apply/
Rujukan Pantas
Untuk mengetahui kemaskini terkini dan maklumat lanjut, sila rujuk mana-mana pautan di bawah:
 1. Facebook Fellowship Program
 2. Facebook Fellowship Application Page
 3. Facebook 2017 Graduate Fellowship Program Applications
 4. FB Rasmi Fellowship