PROGRAM PENERAJU SKIL(SEKTOR PEMBINAAN)- CIDB MALAYSIA & YAYASAN PENERAJU

Program peneraju skil(sektor pembinaan)- CIDB Malaysia & Yayasan Peneraju bertujuan untuk membantu anak-anak muda bumiputura luntuk lebih berdayasaing.


Sebuah program  kerjasama di antara Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) bersama Yayasan Peneraju. Program jangka pendek ini akan memberi fokus kepada penganjuran latihan penyeliaan/pengurusan dan pemupukan kemahiran teknikal dengan menyediakan bantuan dalam bentuk pembiayaan kewangan, kemudahan pendidikan dan latihan yang relevan kepada lepasan vokasional dan Bumiputera yang sedang bekerja untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang tertentu seterusnya menceburi bidang kerjaya yang berpendapatan tinggi khususnya dalam sektor pembinaan.

Permohonan Online bagi sesi kemasukan Januari/Februari 2019 kini dibuka sekarang dan tarikh tutup adalah pada 15 Disember 2018

Program-program yang ditawarkan adalah:


Penyelia Keselamatan Tapak Bina (Site Safety Supervisor)- klik sini untuk mohon
Pegawai Keselamatan & Kesihatan (Safety & Health Officer)- Klik sini untuk mohon
Pengendali Perancah Tahap 3 (Scaffolder Erector Level 3) - Klik sini untuk mohon

Kelebihan Program:


  • Meningkatkan kemahiran diri dalam memenuhi keperluan industri
  • Meningkatkan potesi kebolehgajian dan kebolehpasaran
  • Peluang untuk mendapatkan sijil pentauliahan secara Biasiswa
  • Peluang penempatan kerja dalam bidang industri pembinaan Malaysia
  • Meningkatkan tahap mutu dan produktiviti industri pembinaan Malaysia

Pembiayaan merangkumi:

  • Yuran Latihan & peperiksaan
  • Makan & Minum
  • Insurans
Untuk maklumat lanjut, boleh menghubungi:

Wakil CIDB Holdings di 03-4042 8880 (Isfarudin / Anis / Julaila) atau e-melkan ke: industry.relations@cidbholdings.com.my


Wakil Yayasan Peneraju di 03-2727 9080 (Haslina) atau e-melkan ke penerajuskil@yayasanpeneraju.com.my