TAWARAN DAN PERMOHONAN BIASISWA YAYASAN TUN SUFFIAN 2019

Tawaran dan Permohonan Biasiswa Yayasan Tun Suffian 2019, pelawaan kepada yang berkelayakan untuk membuat permohonan bagi anugerah Biasiswa yang diberikan oleh Yayasan Tun Suffian


Yayasan Tun Suffian, ditubuhkan oleh pelaksanaan Surat Ikatan Amanah dan Perjanjian menurut Surat Ikatan Amanah pada 11 Jun 2002 semasa majlis ringkas di dalam Mahkamah Ketua Hakim Agung Yang Amat Arif Tun Mohamed Dzaiddin yang telah bersetuju untuk menjadi Pengerusi. Pernyataan berikut dikeluarkan kepada akhbar sebaik sahaja upacara tersebut.

Yayasan ini telah mmebuka peluang kepada anak-anak kelahiran daripada Malaysia untuk berpeluang mendapatkan Biasiswa untuk melanjutkan pengajian:

Terma dan syarat untuk permohonan biasiswa:

[Seperti yang diluluskan oleh Lembaga Pemegang Amanah Tun Suffian pada 7 Ogos, 2014]

Semua permohonan untuk biasiswa hendaklah, tertakluk kepada kelayakan yang dinyatakan selepas ini, dikemukakan kepada Setiausaha Kehormat di alamat berikut:

Sekretariat Yayasan Tun Suffian Setiausaha Kehormat
Bangunan Sultan Azlan Shah, Universiti Malaya
50603 Kuala Lumpur, Malaysia

THE TUN SUFFIAN LLB SCHOLARSHIPS (dari Tahun 2 ke atas)

• Seorang sarjana LLB mestilah mengekalkan PNGK melebihi 2.7 dalam semua peperiksaan semesternya, yang mana Lembaga Pemegang Amanah Yayasan berhak mendapat biasiswa sarjana yang digantung atau ditarik balik.

THE TUN SUFFIAN CAMBRIDGE LLM SCHOLARSHIPS (Maksimum 1 Tahun)

Pemohon mesti:

• menyediakan bukti kemasukan ke salah satu kolej di Cambridge
• nyatakan bidang pengkhususan yang dipilih
• menunjukkan bukti bahawa dia mempunyai dana tambahan yang mencukupi untuk mengekalkan pengajiannya selama tempoh program LLM di Cambridge

THE TUN SUFFIAN PhD SCHOLARSHIPS (Maksimum 3 tahun)

• Semua sarjana PhD dikehendaki:

(a) Ambil masa tidak lebih daripada 3 tahun untuk melengkapkan kursus PhD mereka;

(b) Memastikan bahawa penyelia yang diberikan mereka mengemukakan sekali setiap tiga bulan laporan terperinci mengenai kemajuan disertasi mereka;

(c) Setuju bahawa Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Tun Suffian berhak untuk mendapatkan apa-apa biasiswa sarjana yang digantung atau ditarik balik sekiranya laporan negatif daripada seorang penyelia yang diberikan oleh penyelidik diterima, ia difahami bahawa ia hendaklah mengikut budi bicara mutlak Lembaga untuk memutuskan sama ada laporan adalah negatif atau sebaliknya.

THE TUN SUFFIAN POST-MEDICAL / HEALTH BURSARIES

Pemohon mesti memberikan keterangan bahawa kursus perubatan pasca yang dia berniat untuk mengejar sama ada di Malaysia atau di luar negara adalah salah satu yang diiktiraf oleh pihak berkuasa perubatan yang sesuai di Malaysia.

Baca Juga:

Permohonan Biasiswa Komuniti Yayasan Jeffrey Cheah
Permohonan dan Borang Online Biasiswa Shell 2019
Permohonan Skim Geran Penyelidikan Fundamental mygrands 2019

SYARAT-SYARAT YANG DITETAPKAN DENGAN SEMUA BIASISWA

• SEMUA SCHOLARS BIASISWA

(a) Bahawa mereka tidak menerima apa-apa biasiswa, persekutuan atau bantuan kewangan daripada mana-mana badan lain;

(b) Sekiranya pada bila-bila masa di masa depan seseorang ulama mendapat apa-apa biasiswa, persaudaraan atau geran kewangan dari mana-mana badan lain, ulama itu hendaklah dengan serta-merta memberitahu Yayasan, di mana kejadiannya Biasiswa Tun Suffian akan ditarik balik serta-merta dan semua wang yang dibelanjakan oleh Yayasan kepada cendekiawan akan dikembalikan olehnya tanpa kelewatan.

SEMUA PEMOHON mestilah dari warganegara Malaysia dengan pengecualian Biasiswa Tun Suffian PhD yang juga boleh didapati untuk bukan orang Malaysia yang mengikuti kursus di Malaysia.

Borang permohonan
wed Rasmi Yayasan Tun Suffian