PANDUAN DAN CARA BAGI PERMOHONAN ONLINE PEMBIAYAAN/BIASISWA MYBRAIN15

Mybrain15 adalah satu pembiayaan/biasiswa untuk membantu anda yang telah mendapat tempat di pengajian Tinggi. (Ijazah Sarjana dan Ijazah Kedoktoran) 


Panduan dan cara bagi permohonan online pembiayaan MyBrain15, bagi anda yang telah mendapat tempat di IPT melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana(MASTER) atau Ijazah Kedoktoran (PHD) dan merancang untuk membuat permohonan pembiayaan MyBrain15.

Berikut adalah panduan dan cara bagi permohonan Online MyBrain15

Langkah 1- Log masuk
Anda perlu ke portal rasmi MyBrain15, Pautan seperti dibawah akan terpapar di screen anda.Lihat juga: Permohonan Biasiswa Hong Leong Bank

 • No Kad Pengenalan : Masukkan No Kad Pengenalan tanpa ‘–‘
 • Kata Laluan : Masukkan Kata Laluan
 • Butang Masuk:Klik butang Masuk dan sistem akan paparkan Skrin Maklumat Peribadi sekiranya No Kad Pengenalan tersebut sah.
 • Butang Semula : Klik butang Semula untuk masukkan No Kad Pengenalan dan Kata Laluan yang baru
 • Pautan Pengguna Baru : Klik pautan Pengguna Baru untuk pemohon yang belum pernah mendaftar ke dalam sistem
 • Pautan Lupa Kata Laluan : Klik pautan Lupa Kata Laluan untuk pemohon yang lupa kata laluan
Langkah 2-Pendaftaran • No Kad Pengenalan : Masukkan No Kad Pengenalan tanpa ‘–‘
 • Kata Laluan : Masukkan kata laluan
 • Pengesahan Kata Laluan : Masukkan kata laluan sama seperti no. 2
 • E-mel : Masukkan emel mengikut format emel
 • Jenis Biasiswa : Pilih jenis program yang berkaitan
 • Butang Daftar : Klik butang Daftar dan sistem akan paparkan Skrin Log Masuk sekiranya pendaftaran berjaya.
 • Butang Semula : Klik butang Semula untuk masukkan maklumat yang baru


Langkah 3-Maklumat Peribadi

Di skrin Maklumat Peribadi, terdapat tiga seksyen iaitu butir peribadi, butir

alamat dan butir kecemasan
Butir peribadi : Masukkan semua maklumat yang dikehendaki
Butir alamat : Masukkan semua maklumat yang dikehendaki
Butir kecemasan : Masukkan semua maklumat yang dikehendaki
Butang Simpan & Ke Maklumat Akademik :Klik butang Simpan & Ke Maklumat Akademik untuk menyimpan maklumat yang diisi. Skrin maklumat

akademik akan dipaparkan

Langkah 4-Maklumat peribadi

Di skrin Maklumat Akademik, terdapat dua seksyen iaitu butir pengajian dan
butir kelayakan akademik tertinggi
Butir pengajian : Masukkan semua maklumat yang dikehendaki
Butir kelayakan akademik tertinggi : Masukkan semua maklumat yang dikehendaki
Butang Maklumat Peribadi : Klik butang Maklumat Peribadi untuk kembali pada skrin maklumat peribadi
Butang Simpan & Ke Maklumat Perkhidmatan :Sekiranya pemohon berstatus selain daripada ‘tidak bekerja’ atau ‘pesara’, butang Simpan & Ke Maklumat Perkhidmatan dipaparkan. Klik butang Simpan untuk menyimpan maklumat yang diisi. Skrin maklumat perkhidmatan akan dipaparkan
Butang Simpan & Ke Pengalaman Kerja : Sekiranya pemohon berstatus ‘tidak bekerja’ atau‘pesara’, butang Simpan & Ke Pengalaman Kerja dipaparkan. Klik butang Simpan untuk menyimpan maklumat yang diisi. Skrin pengalaman kerja/penaja akan dipaparkan.

Langkah 5-Maklumat Perkhidmatan

Di skrin Maklumat Perkhidmatan, terdapat satu seksyen iaitu butir perkhidmatan
Butir perkhidmatan : Masukkan semua maklumat yang dikehendaki
Butang Maklumat Akademik : Klik butang Maklumat Akademik untuk kembali pada skrin maklumat akademik 3 Butang Simpan & Isi
Pengalaman Kerja : Klik butang Simpan untuk menyimpan maklumat yang
diisi. Skrin pengalaman kerja/penaja akan dipaparkan

Lihat Juga:


Langkah 6- Pengalaman bekerja/penaja

Di skrin Maklumat Pengalaman Kerja/Penaja, terdapat dua seksyen iaitu butir
pengalaman kerja dan butir penaja
Butir pengalaman kerja : paparan senarai pengalaman kerja pemohon
Butir penaja : paparan senarai penaja pemohon
Butang Tambah Kerja :Klik butang Tambah Kerja untuk masukkan maklumat
pengalaman kerja. Skrin maklumat pengalaman kerja akan dipaparkan
Butang Tambah Penaja : Klik butang Tambah Penaja untuk masukkan maklumat penaja. Skrin maklumat penaja akan dipaparkan
Butang Maklumat Perkhidmatan :Sekiranya pemohon berstatus selain daripada ‘tidak bekerja’ atau ‘pesara’, butang Maklumat Perkhidmatan dipaparkan. Klik butang Maklumat Perkhidmatan untuk kembali pada skrin maklumat perkhidmatan
Butang Maklumat Akademik : Sekiranya pemohon berstatus ‘tidak bekerja’ atau ‘pesara’, butang Maklumat Akademik dipaparkan. Klik butang Maklumat Akademik untuk kembali pada skrin maklumat akademik Butang Simpan & Ke
Pengakuan : Klik butang Simpan untuk ke skrin muat naik dokumen sokongan

Langkah 7- Pengakuan Pemohon

Di skrin Pengakuan Pemohon, terdapat tiga seksyen iaitu dokumen sokongan,

pengakuan dan makluman
Butir dokumen sokongan : Paparan jenis dokumen yang perlu dimuat naik, saiz maksimum dan jenis fail yang dibenarkan
Butang Choose File : Klik butang Choose File untuk memilih fail yang hendak dimuat naik
Butang Muat Naik : Klik butang Muat Naik untuk memuat naik dokumen. Apabila fail Berjaya dimuat naik, butang dipaparkan. Dokumen boleh dicapai melalui pautan di ruang Dokumen
Butir pengakuan : Tandakan pada ruang yang disediakan setelah syarat-syarat dibaca
Butang Maklumat Kerja : Klik butang Maklumat Kerja untuk kembali pada skrin pengalaman kerja/penaja
Butang Simpan & Papar : Klik butang Simpan & Papar untuk ke skrin semakan maklumat peribadi, akademik, perkhidmatan, pengalaman kerja, penaja dan dokumen muatnaik


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Langkah 8- Butang Sah dan hantar

Klik butang Sah & Hantar dan skrin berikut akan dipaparkan :
Jika OK diklik: skrin paparan permohonan lengkap akan dipaparkan.
Jika Cancel diklik: skrin pengakuan pemohon akan kekal

Setelah permohonan anda telah berjaya, anda dikehendaki untuk mencetak borang anda untuk rujukan dan rekod anda.

Untuk membuat semakan sama ada permohonan MyBrain15 anda telah diluluskan anda tidak. anda ke Log Masuk