PERMOHONAN SKIM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI (SPIN)-YAYASAN PELAJARAN MARA

Permohonan skim pembiayaan pendidikan tinggi(SPIN)- yayasan pelajaran Mara memperlawa permohonan kepada yang berkelayakan.


Skim Pembiayaan Pendidikan Tinggi (SPIN) diwujudkan bagi menyediakan kemudahan pembiayaan pendidikan kepada pelajar-pelajar Melayu dan Bumiputera lepasan sekolah untuk mengikuti pengajian di Institusi Pengajian tinggi yang diiktiraf dan berdaftar di bawah SPIN YPM.

Pelaksanaan Program Peluang Kedua bukan sekadar langkah untuk membela nasib pelajar dari keluarga berpendapatan rendah tetapi ia juga merupakan usaha dalam memberi dorongan dan sokongan kepada mereka yang memperolehi keputusan akademik yang sederhana dan tidak mendapat tempat atau tawaran dimana-mana institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA), dan juga tidak memenuhi kelayakan untuk menyambung pengajian ke peringkat Diploma yang ditawarkan oleh Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS).

Kemudahan pembiayaan pendidikan yang disediakan membolehkan golongan pelajar ini mengikuti pengajian di peringkat Sijil, Pra-Diploma, Sijil Am dan Profesional, Sijil Kemahiran dan Asas (Foundation) yang mana selalunya tidak mendapat tajaan atau tidak banyak kemudahan pembiayaan dari badan-badan penaja utama atau sedia ada.

MISI

 • Memberi peluang kedua kepada pelajar Bumiputera yang tercicir meneruskan pengajian.
 • Memastikan pembiayaan disalurkan kepada kumpulan sasar yang dikenalpasti berkelayakan.
 • Membuka peluang pekerjaan kepada kumpulan sasar dengan mengamalkan konsep "Train & Place".
 • Menyumbang kepada keperluan tenaga mahir negara dengan membiayai kursus-kursus kemahiran yang menjamin kebolehpekerjaan.
 • Menerapkan nilai jati diri dan nasionalisme kepada kumpulan sasaran.
 • Melebarkan jaringan "networking" dengan rakan strategik pendidikan YPM dan rakan industri.

OBJEKTIF

 • Memberi peluang kedua kepada pelajar Melayu dan Bumiputera yang tercicir meneruskan pengajian.
 • Menyumbang kepada keperluan tenaga kerja mahir.
 • Membantu usahawan pendidikan Bumiputera.
 • Memastikan sistem penyampaian pembiayaan yang efisien, cepat, tepat dan betul.

FAEDAH - FAEDAH

Kumpulan Sasaran

 1. Peluang kedua untuk menyambung pengajian.
 2. Meningkatkan taraf sosio  ekonomi keluarga.
 3. Meningkatkan taraf pendidikan.
 4. Meningkatkan jati diri dan nasionalisme.
 5. Penyumbang


Mendapat tolakan cukai pendapatan

 1. Melahir dan memperkukuhkan usahawan Bumiputera dalam bidang pendidikan
 2. Menunaikan tanggungjawab sosial kepada komuniti.
 3. Membantu mengurangkan keciciran pelajar Bumiputera.
 4. Mempromosi syarikat penyumbang.
 5. Amal Jariah

 PERMOHONAN PEMBIAYAAN

1. SYARAT - SYARAT KELAYAKAN MEMOHON

 • Pemohon mestilah seorang Bumiputera warganegara Malaysia.
 • Pemohon mestilah telah menerima tawaran kemasukan atau sedang mengikuti pengajian di peringkat Sijil, Pra-Diploma, Asas (Foundation), Matrikulasi, Sijil Kemahiran atau peringkat lain dan di dalam bidang atau kursus pengajian yang diluluskan oleh YPM serta di institusi pengajian tinggi yang berdaftar di bawah SPIN.
 • Pemohon mestilah memenuhi syarat status sosio ekonomi keluarga dengan pendapatan tidak melebihi RM3,000.00 sebulan.
 • Pemohon tidak menerima bantuan/pinjaman pendidikan penuh dari mana-mana badan penaja/pihak.

2. PENYALURAN PEMBIAYAAN

 • Jumlah pembiayaan tertakluk kepada kadar maksima seperti diluluskan oleh Jawatankuasa Pengurusan YPM.
 • Pembiayaan dilakukan HANYA kepada pelajar yang mengikuti pengajian sehingga TAMAT kursus pengajian yang diambil.
 • Pembiayaan yuran pengajian akan disalurkan terus kepada institusi pengajian tinggi dan mengikut kadar yang diluluskan bagi kursus pengajian yang diikuti oleh pelajar. 
Lihat Juga:

3. TATACARA PERMOHONAN DAN KELULUSAN

 • Institusi yang berhasrat untuk berdaftar dengan YPM boleh menghubungi pegawai YPM bagi tujuan permohonan pendaftaran.
 • Kelulusan permohonan bergantung kepada penilaian YPM dan terhad kepada jumlah peruntukan tahunan yang ada.
 • Melengkapkan Borang Permohonan Skim Dana Pendidikan Tinggi SPIN yang boleh diperolehi di Institusi berdaftar dengan YPM.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 4. PROGRAM / KURSUS PENGAJIAN

Setiap program atau kursus pengajian yang dibiayai MESTILAH telah mendapat akreditasi penuh daripada Agensi Kelayakan Malaysia, (Malaysian Qualifications Agency(MQA), Jabatan Pembangunan Kemahiran(JPK), Kementerian Sumber Manusia atau lain-lain Badan Pensijilan yang diiktiraf.

Rujuk Pegawai yang terlibat iaitu di : Senarai Wargakerja YPM

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan sila hubungi

Seksyen Pendidikan Tertiari
Yayasan Pelajaran MARA,
Tingkat 18 Menara MARA,
No 232, Jalan Tuanku Abdul Rahman,
50100 Kuala Lumpur.
No. Tel : 603-26927273