SEMAK TAWARAN PENEMPATAN KEMASUKAN TINGKATAN 4 SEKOLAH BERASRAMA PENUH(AMBILAN RAYUAN) SECARA "ONLINE" TAHUN 2018

Sistem semakan secara "online" kementerian pendidikan Malaysia bagi penempatan kemasukan tingkatan 4 berasrama penuh ambilan rayuan telah di buka dari 2 MAC 2018 sehingga 13 MAC 2018 bagi anda untuk membuat semakan.

Hebahan dibuat melalui portal KPM mengenai berita ini, dan diharapkan kepada yang telah membuat rayuan anda diterima dan mendapat tempat di sekolah berasrama penuh (SBP), KPM 2018.


untuk semakan, sila masuk ke pautan ini.