TAWARAN BIASISWA BANK RAKYAT (PPPU) 2018 KINI DIBUKA UNTUK PERMOHONAN

Yayasan Bank Rakyat melalui pembiayaian pendidikan boleh ubah (PPPU) 2018. kini telah dibuka permohonan untuk menawarkan pembiayaian pengajian pendidikan tinggi di dalam Malaysia .


PPBU ditawarkan kepada pendidikan peringkat tinggi dari Sijil Kemahiran, Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Profesional, Ijazah Sarjana, dan Doktor Falsafah (PH.D) kepada rakyat Malaysia yang layak. Menjadi matlamat utama Yayasan Bank Rakyat untuk membantu pembangunan modal insan, sosial dan ekonomi rakyat Malaysia dengan memberikan pembiayaian pendidikan kepada pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan dan memerlukan pendidikan siswazah di di Institusi kemahiran dan Institusi Pengajian Tinggi Awam Swasta atau Swasta di negara ini secara sepenuh masa.
kepada pemohon yang telah mendapat tempat dan berada pada tahun pertama dan telah belajar di Institusi Pengajian Tinggi dan Institusi Pengajian Tinggi yang diiktiraf oleh Kementerian Pengajian Tinggi, Jabatan Pendidikan Swasta dan Badan Kelayakan Malaysia (MQA) dan Majlis Latihan Vokasional Negara (NVTC). Anda mempunyai peluang untuk memohon PPPU. 
PPBU menyediakan bantuan pendidikan untuk pengajian sarjana dalam spektrum mata pelajaran akademik dan praktikal yang luas yang pada pendapat ahli Lembaga Pemegang Amanah YBR lebih berorientasikan kepada keperluan pembangunan sosial dan ekonomi negara dan masyarakat.

Permohonan Online akan dibuka pada 2 April sehingga 29 June 2018 bagi Diploma, Diploma Vokasional dan Sijil Vokasional.

Permohonan Online bagi Degree,Master dan PHD akan dibuka permohonan pada 2 Julai sehingga 28 September 2018.

Kelayakan Pemohon
* Terbuka kepada rakyat miskin dan kurang bernasib baik tanpa mengira kaum, agama dan etnik.

* Berkelayakan untuk "FULL TIME STUDENT SAHAJA" di Institusi Institusi dan Institusi Pengajian Tinggi Awam ATAU yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

* Hanya bidang pengajian yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) / Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) / Majlis Latihan Vokasional Malaysia (NVTC) / Agensi Kerajaan (Malaysia) yang berkenaan dan diakui oleh Lembaga Pemegang Amanah YBR.


* Terbuka untuk semua bidang pengajian. kecuali kursus Perubatan dan Penerbangan (Lesen).
* Keutamaan diberikan kepada bidang pengajian berikut:
I. Perakaunan
II. Perbankan
III. Pengurusan perniagaan
IV. Sumber Manusia
V. Ekonomi
VI. Komunikasi Media
VII. Undang-undang
VIII. Sains Aktuari

* Doktor PHD, Ijazah Sarjana, Pengajian Profesional, Ijazah Sarjana Muda dan Diploma dalam semua bidang pengajian.


* Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) yang diiktiraf oleh Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (NVTC) dan Sijil Kemahiran lain diiktiraf oleh Agensi Kerajaan Malaysia yang berkaitan.
Kelayakan mengikut Program

KELAYAKAN PERMOHONAN MENGIKUT PROGRAM

Sijil Kemahiran
* Warganegara Malaysia.
* Berkualifikasi kepada mod STUDI FULL-TIME sahaja.
* Pemohon mesti mempunyai akaun simpanan dengan Bank Rakyat dengan baki minimum RM100 sebelum memohon.
* TIDAK kurang daripada 18 tahun semasa membuat permohonan dan menerima tawaran kajian.
* TIDAK melebihi 30 tahun selepas tamat pengajian.
* Pengesahan kemasukan dari universiti ATAU swasta Universiti ATAU Pusat Latihan.
* Sekurang-kurangnya lulus SPM (dengan 2 Kredit dan subjek Bahasa Malaysia).
* Tempoh pengajian Tahap 1 hingga Tahap 3 (Bergantung pada institusi).
* Jumlah Pembiayaan: Maksimum RM30,000 selama 2 tahun [RM400 / Bulanan + Yuran].

Diploma
* Warganegara Malaysia.
* Berkualifikasi kepada mod STUDI FULL-TIME sahaja.
* Pemohon mesti mempunyai akaun simpanan dengan Bank Rakyat dengan baki minimum RM100 sebelum memohon.
* TIDAK kurang daripada 18 tahun semasa membuat permohonan dan menerima tawaran kajian.
* TIDAK melebihi 30 tahun selepas tamat pengajian.
* Pengesahan kemasukan dari universiti ATAU swasta Universiti ATAU Pusat Latihan.
* Pemohon mesti mempunyai kelulusan SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) dengan gred minimum 5A.
* Tempoh pengajian 3 tahun / 6 Semester.

* Jumlah Pembiayaan: Maksimum RM7, 500 setiap satu (UiTM & Politeknik hanya RM5, 000) [Elaun + Yuran].


Degree 
* Warganegara Malaysia.
* Berkualifikasi kepada mod STUDI FULL-TIME sahaja.
* Pemohon mesti mempunyai akaun simpanan dengan Bank Rakyat dengan baki minimum RM100 sebelum memohon.
* TIDAK kurang daripada 18 tahun semasa membuat permohonan dan menerima tawaran kajian.
* TIDAK melebihi 30 tahun selepas tamat pengajian.
* Pengesahan kemasukan dari universiti ATAU swasta Universiti ATAU Pusat Latihan.
* Pemohon mesti memegang Diploma dengan PNGK minimum 3.0 atau Matrikulasi dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.0 atau Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.0 atau Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan kelayakan Jayyid Jiddan atau Mumtaz bersamaan dengan STPM.
* Tempoh pengajian 4 tahun / 8 Semester.

* Jumlah Pembiayaan: Maksimum RM9, 500 setahun (UiTM & Politeknik hanya RM6, 500) [Elaun + Yuran].

Master
* Warganegara Malaysia.
* Berkualifikasi kepada mod STUDI FULL-TIME sahaja.
* Pemohon mesti mempunyai akaun simpanan dengan Bank Rakyat dengan baki minimum RM100 sebelum memohon.
* TIDAK kurang daripada 18 tahun semasa membuat permohonan dan menerima tawaran kajian.
* TIDAK melebihi 45 tahun setelah tamat pengajian untuk Ijazah Sarjana.
* Pengesahan kemasukan dari universiti ATAU swasta Universiti ATAU Pusat Latihan.
* Pemohon mesti memegang Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK 3.00 dan ke atas.
* Tempoh pengajian 2 Tahun / 4 Semester.

* Jumlah Pembiayaan: Maksimum RM 12, 000 secara anally [Fee + Allowance].

PHD
* Warganegara Malaysia.
* Berkualifikasi kepada mod STUDI FULL-TIME sahaja.
* Pemohon mesti mempunyai akaun simpanan dengan Bank Rakyat dengan baki minimum RM100 sebelum memohon.
* TIDAK kurang daripada 18 tahun semasa membuat permohonan dan menerima tawaran kajian.
* TIDAK melebihi 50 tahun selepas tamat pengajian untuk Doktor & PHD.
* Pengesahan kemasukan dari universiti ATAU swasta Universiti ATAU Pusat Latihan.
* Pemohon mestilah memiliki kelayakan Sarjana Masters dengan PNGK 3.00 dan ke atas.
* Tempoh pengajian 3 tahun / 6 Semester.

* Jumlah Pembiayaan: Sehingga RM55,800 3 tahun [RM800 / Bulanan + Yuran].

CARA-CARA Permohonan (PPPU) Yayasan Bank Rakyat
Jika anda telah ingin memohon jika klik pautan ini PPPUonline 


Jika anda ingin melihat program yang ditawarkan dan Syarat Permohonan bagi memohon biasiswa ini sila masuk ke pautan ini. Yayasan Bank Rakyat 

Yayasan Bank Rakyat boleh membatalkan PPPU jika:

* Murid-murid menangguhkan kajian mereka tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada YBR
* Gagal melengkapkan dan melaksanakan perjanjian dalam tempoh yang ditetapkan
* Menyediakan maklumat palsu dalam borang permohonan
* Gagal untuk kekal dalam bidang pengajian sebagaimana dinyatakan dalam permohonan PPBU
* Tidak dapat lulus dari universiti / kolej / ILA / ILS dalam tempoh yang ditetapkan
* Dapatkan purata mata gred (CGPA) 2.0 dan ke bawah

PERHATIAN
 (PPBU) / Biasiswa akan ditarik balik sepenuhnya dan pelajar dikehendaki membuat pembayaran penuh PPBU / Biasiswa yang telah mereka terima sepanjang tempoh pengajian mereka.

Sebarang Pertanyaan mengenai PPPU

Address:
Yayasan Bank Rakyat,
8th Floor, Tower 1
Menara Kembar Bank Rakyat,
No.33, Jalan Rakyat,
50470, Kuala Lumpur,
Malaysia

Phone:
+603 2612 9600
Email:
yayasan@bankrakyat.com.m

SUMBER DARIPADA YAYASAN BANK RAKYAT