PERMOHONAN PROGRAM CALON GURU TAJAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA-IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

Permohonan Program calon guru tajaan kementeterian pelajaran Malaysia - Ijazaha sajana Muda dengan kepujian (PISMP) bagi tahun 2019, calon bagi lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) adalah diperlawa untuk membuat permohonan.


Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mempelawa lulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP).

Pada hari ini, ramai yang ingin menjadi seorang Guru, namun tidak tahu bagaimana untuk membuat permohonan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh KPM. berikut adalah berkenaan Program yang ditawarkan untuk calon Guru.

KETERANGAN PROGRAM
 
Nama Program :  Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)
 1. Program ini dikhususkan untuk melatih bakal guru di Institut Pendidikan Guru (IPG) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam pelbagai bidang pengkhususan bagi keperluan di sekolah rendah.
 2. Pemohon dikehendaki mengikuti Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) selama dua belas (12) bulan atau dua (2) semester di IPG berkenaan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
 3. Pemohon yang LULUS PPISMP akan diberikan Sijil Tamat PPISMP dan DITAWARKAN mengikuti pengajian PISMP selama empat (4) tahun atau lapan (8) semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
 4. PPISMP dan PISMP dilaksanakan secara Mod Sepenuh Masa.

SYARAT UMUM

1. Warganegara Malaysia.
2. Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2019 iaitu lahir pada atau selepas 30 Jun 1999.
3. Sihat tubuh badan.
4. Aktif dalam kegiatan kokurikulum.
SYARAT ASAS AKADEMIK  

1. Mendapat gred cemerlang (Makluman Gred cemerlang merangkumi gred A-, A dan A+) dalam mana-mana lima (5) mata pelajaran di peringkat SPM.  
2. Mendapat sekurang-kurangnya gred kepujian dalam mata pelajaran yang berikut iaitu:
 Bahasa Melayu; dan

-Sejarah.
-Mestilah lulus Bahasa Inggeris.
-Memenuhi syarat bidang pengkhususan (Rujuk syarat bidang pengkhususan dalam permohonan online).

BIDANG PENGKHUSUSAN YANG DITAWARKAN

Sekolah Kebangsaan (SK)   
 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Bahasa Cina
 4. Bahasa Tamil
 5. Bahasa Iban
 6. Bahasa Kadazandusun
 7. Pendidikan Islam
 8. Matematik
 9. Sains
 10. Pendidikan Khas
 11. Bahasa Arab
 12. Pendidikan Muzik
 13. Sejarah
 14. Pendidikan Jasmani
 15. Rekabentuk dan Teknologi
 16. Pendidikan Awal Kanak-kanak
 17. Bimbingan dan Kaunseling
Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC)  
 1. Bahasa Melayu 
 2. Bahasa Inggeris
 3. Bahasa Cina
 4. Pendidikan Islam
 5. Matematik
 6. Sains
 7. Pendidikan Khas
 8. Pendidikan Muzik
 9. Sejarah
 10. Pendidikan Jasmani
 11. Rekabentuk dan Teknologi
 12. Pendidikan Awal Kanak-kanak
 13. Bimbingan dan Kaunseling
Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT)
 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris 
 3. Bahasa Tamil
 4. Pendidikan Islam
 5. Matematik
 6. Sains
 7. Pendidikan Khas
 8. Pendidikan Muzik
 9. Sejarah
 10. Pendidikan Jasmani
 11. 3Rekabentuk dan Teknologi
 12. Pendidikan Awal Kanak-kanak
 13. Bimbingan dan Kaunseling
Baca Juga:PERMOHONAN
1. Permohonan hanya boleh dibuat secara dalam talian (online) dengan melayari laman sesawang Kementerian Pendidikan Malaysia di alamat : http://www.moe.gov.my mulai 13 Mac 2019.  

2. Permohonan akan ditapis berdasarkan syarat kelayakan dan kriteria yang telah ditetapkan oleh KPM. Pemohon yang terpilih mesti menduduki dan LULUS Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) sebelum layak dipanggil temu duga  

3. Pemohon dinasihatkan melayari laman sesawang : http://www.moe.gov.my bagi mendapatkan maklumat iklan, Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG), temu duga, syarat bidang pengkhususan dan gred minimum serta kalendar aktiviti sebelum membuat permohonan.  

4. Pemohon dibenarkan mengemukakan SATU (1) permohonan dan boleh mengemaskini pada bila-bila masa sahaja sehingga tarikh permohonan ditutup. (28 Mac 2019)  

5. Permohonan hendaklah disahkan setelah pemohon selesai membuat pengemaskinian dengan menekan butang pengesahan yang disediakan sebelum tarikh tutup permohonan. Pengesahan yang berjaya dihantar akan menerima nombor rujukan.  

6. Pemohon hendaklah menyimpan nombor rujukan untuk tujuan semakan permohonan.
Maklumat yang tidak benar dan tidak lengkap boleh mengakibatkan permohonan ditolak.
CALON TIDAK LAYAK MEMOHON
 1. Pemohon yang sedang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan atau Ijazah Sarjana Muda Pendidikan di institusi-institusi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia.  
 2. Pemohon yang dikenakan tindakan tatatertib atau sedang dalam proses tindakan tatatertib semasa dalam perkhidmatan awam atau latihan yang dianjurkan oleh agensi kerajaan.  
 3. Pemohon yang pernah mengikuti program ikhtisas di Institut Pendidikan Guru, tetapi gagal dalam peperiksaan dan ditamatkan daripada program.  
 4. Pemohon yang pernah atau sedang disabitkan dengan kesalahan penyalahgunaan dadah, jenayah atau tindakan mahkamah.  
hubungi alamat berikut sekiranya ada sebarang pertanyaan berkaitan dengan permohonan :  
   
INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 1 - 3, BLOK 2250,JALAN USAHAWAN 1
63000 CYBERJAYA, SELANGOR
(u.p: Unit Pengambilan dan Penempatan Pelajar)
No. Telefon : 03-8312 6720/6730/6768/6627/6758/6693/6733/6731/6769/6761/6689/6760