PERMOHONAN GERAN BANTUAN PELAJAR KE IPTA/S BAGI TAHUN 2019 - YAYASAN PAHANG

Permohonan geran bantuan pelajar ke IPTA/S bagi tahun 2019, Yayasan negeri Pahang akan memberikankan bantuan geran kepada pelajar daripada negeri Pahang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat institut Pengajian Tinggi Awam/Swasta. Permohonan adalah terbuka kepada anda yang telah ditawarkan masuk ke IPT.

Bagi mengurangkan beban yang ditanggung oleh Ibubapa/Penjaga yang ingin membuat persediaan kemasukan ke IPT untuk anak-anak mereka, Kerajaan Negeri Pahang melalui Yayasan Pahang memperlawa  mereka yang berkelayakan untuk membuat permohonan dengan segera.

Skim ini mula diperkenalkan pada tahun 2000. Skim ini dikhaskan kepada pelajar-pelajar anak Pahang yang berjaya melanjutkan pengajian ke Institusi Pengajian Tinggi.

Pelajar akan diberi bantuan RM500 dan mulai Januari 2014 pemberian Geran telah diperluaskan dengan Geran 1.0, Geran 2.0 & Geran 3.0 sehingga ke peringkat Sarjana / PhD Bagi kategori permohonan Geran 3.0, kadar pemberian bantuan adalah sebanyak RM1,000. Inisiatif dan rasa terima kasih kerajaan melalui YP kepada anak-anak Pahang yang berjaya.

Berikut adalah kriteria-kriteria yang terlibat :

A. KRITERIA GERAN IPT YP 1.0

1. Anak Negeri Pahang Darul Makmur yang ditakrifkan sebagai;

  • Pemohon, ibu atau bapa dilahirkan di Negeri Pahang Darul Makmur ; atau
  • Sekiranya pemohon dan Ibubapa tidak dilahirkan di negeri Pahang, maka pemohon hendaklah telah bermastautin di Pahang lebih dari 10 tahun dan berhasrat untuk terus menetap di Pahang dengan mengemukakan surat pengesahan bermastautin atas nama pemohon daripada Penghulu atau Pegawai Daerah atau wakil yang dilantik oleh YP.
  • Bagi pemohon yang ibubapanya bukan Warganegara Malaysia adalah TIDAK LAYAK MEMOHON.   

2. Pemohon mestilah terdiri daripada pemegang SPM/STPM/STAM tahun semasa.
3. Permohonan boleh dikemukakan oleh pelajar dalam tempoh 4 minggu sebelum atau dalam tempoh 6 minggu selepas tarikh pendaftaran kemasukan ke institusi pengajian tinggi dengan melengkapkan borang yang disediakan serta melampirkan salinan dokumen yang telah disahkan benar. Permohonan hendaklah bagi kemasukan pertama kali ke IPTA/S secara sepenuh masa.
4. Borang permohonan boleh dibuat secara online di laman web YP di www.yp.org.my.
5. Senarai Institusi Pengajian Tinggi Awam & Swasta yang diluluskan oleh YP adalah seperti di bawah:

a) 20 Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) bagi Peringkat Asasi/Pra Diploma/Sijil/Diploma/Ijazah Sarjana Muda) :

1. Universiti Malaya (UM)
2. Universiti Sains Malaysia (USM)
3. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
4. Universiti Putra Malaysia (UPM)
5. Universiti Malaysia Pahang (UMP)
6. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
7. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
8. Universiti Utara Malaysia (UUM)
9. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
10. Universiti Malaysia Sabah (UMS)
11. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
12. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
13. Universiti Teknologi MARA (UiTM)
14. Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
15. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
16. Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
17. Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
18. Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA)
19. Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
20. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
 
 b) 8 Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) bagi Asasi/Diploma/Ijazah Sarjana Muda:

1. Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
2. Universiti Tun Abdul Razak (UNIRazak)
3. Universiti Multimedia (MMU)
4. Universiti Teknologi Petronas (UTP)
5. Universiti Perubatan Antarabangsa (IMU)
6. Universiti Industri Selangor (UNISEL)
7. Universiti Kuala Lumpur (UniKL)
8. Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)
 
 c) Program Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia.
 
 d) Kolej Universiti Yayasan Pahang dan Kolej Yayasan Pahang Advanced Skills bagi peringkat Sijil, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda.
 
 e) Pra Diploma/Diploma/Ijazah Sarjana Muda Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.
 
 f) Sijil/Diploma/Ijazah Sarjana Muda Pahang Skills.
 
 g) Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KUIPSAS) bagi peringkat Asasi, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda
 
 h) Persijilan Profesional/Diploma Tahfiz yang diiktiraf oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).
 
 i) Kolej-kolej Swasta yang berdaftar dan diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia dan menjalankan program-program Diploma & Ijazah Sarjana Muda secara  francais/usahasama/kawalselia/berkembar dengan universiti-universiti awam tempatan sahaja.
 
 j) Program persediaan ke luar negara tajaan agensi Kerajaan contoh seperti JPA, MARA, FELDA, PETRONAS.
 
 k) Sijil di Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.
 
 l) Kolej Tuanku Abdul Rahman bagi peringkat Diploma sahaja.
 
 m) Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) bagi peringkat Diploma.
 
 n) DRB-HICOM University of Automotive Malaysia (DHUAM) bagi peringkat Diploma.
 
 o) Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) dan Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN) bagi peringkat Sijil dan Diploma sahaja.
 
Baca Juga:

Permohonan Biasiswa Maxis 2019
Permohonan Bantuan Pelajaran AM IPT 2019
Permohonan Biasiswa Bank Pembangunan Islam 2019

B. KRITERIA GERAN IPT YP 2.0

1. Anak Negeri Pahang Darul Makmur yang ditakrifkan sebagai;

  • Pemohon, ibu atau bapa dilahirkan di Negeri Pahang Darul Makmur ; atau
  • Sekiranya pemohon dan ibubapa tidak dilahirkan di negeri Pahang, maka pemohon hendaklah telah bermastautin di Pahang lebih dari 10 tahun dan berhasrat untuk terus menetap di Pahang dengan mengemukakan surat pengesahan bermastautin atas nama pemohon daripada Penghulu atau Pegawai Daerah atau wakil yang dilantik oleh YP.
  • Bagi pemohon yang ibubapanya bukan Warganegara Malaysia adalah TIDAK LAYAK MEMOHON.

2. Pemohon mestilah telah menerima surat tawaran untuk melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana Muda bagi tahun semasa secara sepenuh masa di Institusi Pengajian Tinggi Awam/Swasta yang diluluskan oleh YP.

3. Keputusan peringkat asasi/matrikulasi/diploma dan yang setaraf dengannya mestilah minimum CGPA 2.80.
4. Permohonan boleh dikemukakan oleh pelajar dalam tempoh 4 minggu sebelum atau dalam tempoh 6 minggu selepas tarikh pendaftaran kemasukan ke institusi dengan melengkapkan borang yang disediakan serta melampirkan salinan dokumen yang telah disahkan benar.

5. Borang permohonan boleh dibuat secara online di laman web YP di www.yp.org.my.

6. Senarai Institusi Pengajian Tinggi Awam & Swasta yang diluluskan oleh YP adalah seperti di bawah:
   
 a. 20 Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)

 1. Universiti Malaya (UM)
 2. Universiti Sains Malaysia (USM)
 3. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 4. Universiti Putra Malaysia (UPM)
 5. Universiti Malaysia Pahang (UMP)
 6. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 7. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
 8. Universiti Utara Malaysia (UUM)
 9. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
10. Universiti Malaysia Sabah (UMS)
11. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
12. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
13. Universiti Teknologi MARA (UiTM)
14. Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
15. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
16. Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
17. Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
18. Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA)
19. Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
20. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
 
 b. Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.
 c. Kolej Universiti Yayasan Pahang (UCYP)
 d. Pahang Skills
 e. Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KUIPSAS)
 
C. KRITERIA GERAN YP 3.0

1. Anak Negeri Pahang Darul Makmur yang ditakrifkan sebagai;

  • Pemohon, ibu atau bapa dilahirkan di Negeri Pahang Darul Makmur ; atau
  • Sekiranya pemohon dan ibubapa tidak dilahirkan di negeri Pahang, maka pemohon hendaklah telah bermastautin di Pahang lebih dari 10 tahun dan berhasrat untuk terus menetap di Pahang dengan mengemukakan surat pengesahan bermastautin atas nama pemohon daripada Penghulu atau Pegawai Daerah atau wakil yang dilantik oleh YP.
  • Bagi pemohon yang ibubapanya bukan Warganegara Malaysia adalah TIDAK LAYAK MEMOHON.

2. Pemohon mestilah telah menerima surat tawaran dan telah mendaftar untuk melanjutkan pengajian ke peringkat Sarjana (Master) / Kedoktoran (PhD) bagi tahun semasa di Institusi Pengajian Tinggi Awam/Swasta yang diluluskan oleh YP.

3. Keputusan peringkat ijazah sarjana muda/Ijazah sarjana dan yang setaraf dengannya mestilah minimum CGPA 3.00.

4. Permohonan boleh dikemukakan oleh pelajar dalam tempoh 4 minggu sebelum atau dalam tempoh 6 minggu selepas tarikh pendaftaran kemasukan ke institusi dengan melengkapkan borang yang disediakan serta melampirkan salinan dokumen yang telah disahkan benar.

5. Borang permohonan boleh dibuat secara online di laman web YP di www.yp.org.my.

6. Senarai Institusi Pengajian Tinggi Awam yang diluluskan oleh YP adalah seperti di bawah :
 
 1. Universiti Malaya (UM)
 2. Universiti Sains Malaysia (USM)
 3. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 4. Universiti Putra Malaysia (UPM)
 5. Universiti Malaysia Pahang (UMP)
 6. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 7. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
 8. Universiti Utara Malaysia (UUM)
 9. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
 10. Universiti Malaysia Sabah (UMS)
 11. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 12. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 13. Universiti Teknologi MARA (UiTM)
 14. Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
 15. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
 16. Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
 17. Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
 18. Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA)
 19. Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
 20. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
 21. Universiti Islam Malaysia (UIM)

Untuk permohonan Geran Bantuan Pelajar IPT 2019, Sila Klik Link ini