BIASISWA FUJITSU 2018

Fujitsu Limited menubuhkan Program Biasiswa Fujitsu pada tahun 1985 untuk memperingati ulang tahun ke-50 penubuhannya. Tujuannya adalah untuk memberi peluang kepada rakyat dari rantau Asia-Pasifik bagi menyumbang kepada rantau ini melalui pembelajaran nilai, budaya, dan perniagaan global.

Program ini telah menjadi inisiatif utama kepada Fujitsu untuk memperdalam hubungan antara negara-negara dan rakyat di rantau Asia-Pasifik. Sejak penubuhannya, biasiswa ini membolehkan kira-kira 500 profesional dari 18 negara untuk mengkaji pengurusan silang budaya di JAIMS (Japan-America Institute of Management Science), iaitu Institut Sains Pengurusan Jepun-Amerika, di Hawaii, Amerika Syarikat. Biasiswa Fujitsu kini menyediakan bantuan kewangan penuh untuk pendidikan lepasan ijazah dan latihan pengurusan silang budaya dalam program Global Leaders for Innovation and Knowledge oleh Yayasan Fujitsu-JAIMS. Program ini mempunyai kurikulum tiga setengah bulan. Para peserta akan mengasah pengetahuan pengurusan global dan kemahiran, dan membina keyakinan yang diperlukan untuk kejayaan dalam situasi perniagaan global.


BIASISWA FUJITSU 2016

SYARAT KELAYAKAN
Untuk memohon Biasiswa Fujitsu, anda mesti memenuhi kelayakan seperti berikut:
Pendidikan
Ijazah sarjana muda atau ijazah yang setaraf dengan standard empat tahun ijazah sarjana muda dalam mana-mana disiplin daripada institusi yang serantau atau kebangsaan yang diiktiraf.
Pengalaman
Mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun pengalaman bekerja sepenuh masa yang berkaitan (lima tahun lebih disukai) pada masa permohonan.
Bahasa
Mendapat skor minimum TOEFL daripada 577/233/90 (kertas / komputer / Internet), skor TOEIC 750 atau IELTS (Akademik) keseluruhan keputusan ujian band 6.5 atau lebih tinggi daripada ujian diambil dalam tempoh lima tahun yang lalu pada masa permohonan.
Pemohon-pemohon yang berikut adalah dikecualikan dari mengemukakan skor ujian penguasaan English:
Pemohon yang bahasa aslinya adalah Bahasa Inggeris dan yang berasal dari sama ada Amerika Syarikat, Australia, United Kingdom, New Zealand, Kanada, atau Singapura.
Pemohon-pemohon yang telah menerima ijazah lanjutan sarjana muda atau dalam tempoh lima tahun terakhir dari masa permohonan dari kolej atau universiti yang diiktiraf atau diperakui di salah satu daripada enam negara-negara berikut: Amerika Syarikat, Australia, United Kingdom, New Zealand, Kanada, atau Singapura. Untuk layak menerima pengecualian ini, anda perlu mengemukakan transkrip atau graduan sijil untuk ijazah ini.
Nota: Jika institusi anda terletak di suatu negara selain daripada enam negara tersebut, anda hanya layak untuk pengecualian jika pengantar dan semua kerja kursus dilakukan semata-mata dalam bahasa Inggeris. Ini hendaklah dinyatakan dengan jelas pada sijil transkrip atau siswazah. Jika transkrip atau sijil ijazah tidak menyenaraikan maklumat ini, sila kemukakan surat rasmi daripada universiti yang mengesahkan demikian. Surat itu mesti berada pada kepala surat (letterhead) universiti itu, yang ditandatangani dan bertarikh oleh pegawai universiti, dan dalam sampul surat universiti itu dan/atau mempunyai pemerakuan setem yang ia disediakan oleh pihak universiti. Sampul surat yang tidak boleh dibuka oleh sesiapa sahaja termasuk pemohon kerana ia akan dianggap rasmi.
Negara
Pemohon mestilah seorang penduduk negeri Hawaii, Amerika Syarikat, atau warganegara bagi salah satu daripada negara-negara berikut: Australia, Kemboja, China, Hong Kong, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, atau Vietnam.
Pemohon yang merupakan penduduk di Negeri Hawaii akan diminta untuk membuktikan status penduduk Hawaii. Untuk maklumat lanjut, rujuk Definisi Penduduk Hawaii di sini.

KAEDAH PERMOHONAN BIASISWA FUJITSU 2016

Tarikh tutup permohonan untuk Program Biasiswa Fujitsu ke-35 adalah pada 14 April 2016, tengah hari, waktu Jepun (GMT + 9).
Maklumat Perhubungan
Sebarang pertanyaan mengenai biasiswa ini, anda boleh hubungi melalui maklumat di bawah:
Ms. Anita Noor
Fujitsu (Malaysia) Sdn. Bhd.
Level 1 & 2, 3505 Jalan, Teknokrat 5, 63000
Cyberjaya
Selangor Darul Ehsan
Malaysia
Tel: +603-8318-3700 ext.203
Fax: +603-8319-1328