KAMUS DEWAN BAHASA EDISI TERBARU

Sila klik disini untuk belian Online
Untuk belian Online sila klik disini

Kamus adalah sejenis buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata. Ia berfungsi untuk membantu seseorang mengenal perkataan baru. 
Selain menerangkan maksud kata, kamus juga mungkin mempunyai pedoman sebutan, asal usul (etimologi) sesuatu perkataan dan juga contoh penggunaan bagi sesuatu perkataan.

Kepada Guru-guru ataupu pelajar-pelajar yang ingin mendaoatkan edisi terbaru Kamus Dewan bahasa edisi terbaru adalah boleh membeli secara ONLINE.


Edisi terkini Kamus Dewan memaparkan:

Sekitar 82 900 kata masukan (34 578 entri, 24 180 subentri dan 24 142 frasa entri).

5843 kata masukan baru yang berupa:- Kata umum


- Istilah umum pelbagai bidang ilmu


- Kata serapan Arab


- Kata slanga


- Dan 375 kata yang mengalami peluasan makna


  • Penmaskinian ejaan
  • Pembaikan takrif, bersesuaian dengan perubahan dan perkembangan yang dialami oleh bahasa Melayu
Dapatkan juga info biasiswa terkini www.mypendidikan.info