HEBAHAN BAGI PERMOHONAN BANTUAN AWAL PENDIDIKAN TINGGI 2018 - BAITULMAL NEGERI SABAH

Hebahan bagi permohonan bantuan awal pendidikan tinggi perbadanan baitulmal negeri Sabah 2018, bagi warganegara Malaysia yang berasal daripada negeri Sabah dan salah seorang Ibu atau Bapa permohonan berasal dan dilahirkan daripada Sabah anda layak untuk membuat permohonan ini.


Bagi mereka yang mendapat tawaran untuk melanjutkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) sama ada awam maupun swasta anda di perlawa untuk membuat permohonan.

Lihat juga: Tawaran dan permohonan Biasiswa Hong Leong bank 2018

Syarat-Syarat kelayakan

 • Pemohon mestilah berumur antara 18 sehingga 20 tahun sahaja
 • hanya untuk pelajar yang baru/akan melanjutkan pengajian ke IPT dalam Malaysia sahaja mengikut pemenggalan tempoh berikut:-
Tarikh tawaran Pengajian  

Julai sehingga September (Tarikh akhir 30 September)
Oktober sehingga Disember ( Tarikh akhir 31 Disember)

 • Peringkat Diploma dan Ijazah Sarjana Muda sepenuh Masa sahaja
 • Program yang ditawarkan mestilah mempunyai perakuan Penuh daripada Agensi kelayakan Malaysia (MQA)
 • Pendapatan Isi rumah dibawah RM 3,000.00, Kepada pemohonan yang mempunyai pendaoatan kasar Isi rumah RM 3001.00 hingga RM 5,000.00 dan tanggungan enam (6) orang ke atas masih layak untuk memohon.
 • Bantuan diberikan hanya SEKALI sahaja dalam bentuk tunai, bergantung kepada Lokasi IPT.
Document yang diperlukan 

 1. Kad pengenalan dan Sijil kelahiran (Pemohon, Ibubapa atau penjaga)
 2. Slip Gaji Pengesahan pendapatan (Pemohon, Ibubapa atau penjaga)
 3. Surat Tawaran Pengesahan dari pusat pengajian
 4. Salinan Buku akaun bank pemohon
 5. Sijil Nikah/cerai/kematian (jika berkenaan)

Anda boleh membuat semakan keputusan peperiksaan anak-anak anda melalui SAPS

*Perhatian untuk permohonan anda hendaklah pergi ke pejabat perbadanan baitulmal negeri Sabah yang berhampiran dengan Daerah anda untuk mengambil borang dan juga membuat penghantaran*
bagi mendapatkan informasi terkini mengenai pendidikan di Malaysia sila ke

lihat juga sumbermalaysia.com